กรีนพีซเปิดเผยรายงานทางวิทยาศาสตร์ระบุมะเขือจีเอ็มโอ ไม่มีความปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กุมภาพันธ์ 27, 2554
กรีนพีซเปิดเผยรายงานวิทยาศาสตร์ฉบับใหม่เพื่อไขข้องกังขาด้านความปลอดภัยของมะเขือจีเอ็มโอ Bt (หรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “ตาลอง”) พร้อมเรียกร้องประธานาธิปดีเบนิกโน อาคิโน ให้มีมาตรการในการจัดการอย่างเร่งด่วนและห้ามไม่ให้มีการทดลองมะเขือจีเอ็มโอ Bt หลังมีแรงกดดันและต่อต้านจากเกษตรกรชาวฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

กรีนพีซยังคงย้ำจุดยืน ของการต่อต้านพืชดัดแปลงพันธุกรรม หรือ พืชจีเอ็มโอ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้พื้นฐานและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เป็นเหตุผลสำคัญที่พืชจีเอ็มโอจำเป็นต้องถูกควบคุมโดยรัฐบาลและโดยข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ [1] นอกจากนี้ยังพบว่ามีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์ต่อความปลอดภัยของอาหารจีเอ็มโอ และข้อสงสัยเหล่านั้นยังคงอยู่และถูกพูดถึงอยู่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าพืชจีเอ็มโอจะได้รับการอนุญาตให้ใช้เป็นอาหารคนได้แล้วก็ตามที ด้วยเหตุนี้พืชจีเอ็มโอยังคงไม่ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ว่าปลอดภัย” แดเนียล โอคัมโป ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

รายงานของกรีนพีซที่ระบุถึงมะเขือจีเอ็มโอ Bt (Bacillus thuringiensis) ฉบับนี้ [2] แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของมะเขือจีเอ็มโอดังกล่าวต่อสุขภาพของผู้บริโภค ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปนเปื้อนของมะเขือจีเอ็มโอ Bt และจากรายงานดังกล่าวสามารถสรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้

1. มะเขือจีเอ็มโอ Bt มีโอกาสเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์ได้
2. มะเขือจีเอ็มโอ Bt กับมะเขือพันธุ์ปกติมีความแตกต่างกัน
3. ยีนดื้อยาปฏิชีวนะที่พบในมะเขือจีเอ็มโอ Bt สามารถลดทอนประสิทธิภาพในการทำงานของยาปฎิชีวนะได้
4. พิษ Bt ในมะเขือจีเอ็มโอนั้นแตกต่างจากพิษ Bt ที่ใช้ในภาคการเกษตรอินทรีย์ โดยพิษ Bt ในมะเขือจีเอ็มโอทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์
5. การทดลองมะเขือจีเอ็มโอ Bt ในพื้นที่เปิดทำให้เกิดการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม เนื่องจากการทดลองในพื้นที่เปิดนั้นไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายได้

รายงานฉบับดังกล่าวยังได้อ้างถึงคำกล่าวของ ศาสตราจารย์ Gilles-Erice Seralini แห่งมหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศสและประธานสภา CRIIGEN ไว้ว่า
 
ด้วยเหตุผลทั้งหมดทำให้เห็นภาพที่สอดคล้องชัดเจนว่า มะเขือจีเอ็มโอ Bt [Bt Brinjal] นั้นมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค... จริงๆแล้วควรระบุว่ามะเขือจีเอ็มโอ Bt นั้นไม่เหมาะสำหรับการใช้เป็นอาหารคนและอาหารสัตว์… ข้อตกลงที่ยินยอมให้มีการปลดปล่อยมะเขือจีเอ็มโอ Bt ออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือเพื่อใช้เป็นอาหารคนและอาหารสัตว์ หรือแม้กระทั่งเพื่อการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ก็ตามจะสร้างความเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของคนและสัตว์ ดังนั้นการกระทำดังกล่าวจึงควรเป็นสิ่งต้องห้าม
 
“การดัดแปลงพันธุกรรมได้ทำให้งานวิจัยเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืนไขว้เขว เงินและทรัพยากรต่างๆที่ทุ่มลงไปให้กับการวิจัยจีเอ็มโอทำให้โอกาสในการพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงเพื่อการเกษตรกรรมที่ยั่งยืนนั้นลดทอนลง และเมื่อเรารู้ชัดเจนว่ามะเขือจีเอ็มโอ Bt นี้ไม่ปลอดภัย ทำไมเราถึงปล่อยให้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มเล็กเอาสวัสดิภาพของสังคมส่วนใหญ่มาแลกกับความพยายามที่จะทำการทดลองที่เป็นอันตรายเช่นนี้” นายแดเนียลกล่าวเสริม

กรีนพีซรณรงค์ให้การทำเกษตรเป็นไปในรูปแบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนต่อมวลมนุษย์และโลก ผลิตอาหารที่เติบโตจากธรรมชาติ และเกษตรกรรมที่สามารถทำให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้
สามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่ www.greenpeace.org.ph/bteggplant
 
หมายเหตุ
(1)    พิธีสาร Cartagena Protocal ถือเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยทางชีวภาพฉบับแรกที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายจีเอ็มโอระหว่างประเทศ พิธีสารดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมการปลดปล่อยจีเอ็มโอออกสู่สิ่งแวดล้อมที่ยึดหลักของการป้องกันไว้ก่อน โดยที่หลักของการป้องกันไว้ก่อน หรือ Precautionary Principle นั้นเป็นหัวใจของข้อตกลงในพิธีสารดังกล่าว ซึ่งหมายความว่าประเทศต่างๆมีสิทธิในการห้ามหรือยับยั้งการนำเข้าหรือการใช้จีเอ็มโอเมื่อพบว่ามีข้อมูลวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอหรือเป็นเอกฉันท์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของพืชจีเอ็มโอนั้นๆ

[2] http://www.greenpeace.org.ph/bteggplant

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า