เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์เดินทางถึงภูเก็ต ปิดท้ายการรณรงค์สิ่งแวดล้อมกว่า 4 เดือนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ - มิถุนายน 9, 2561
ภูเก็ต, 9 มิถุนายน 2561- วันนี้เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ของกรีนพีซ เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต เน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์พลังงานหมุนเวียน 100% ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เป็นหายนะภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากยังมีผลประโยชน์ทางบวกต่อการพัฒนาท้องถิ่นในหลายด้าน ทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ มาสร้างเป็นงานและรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น รวมถึง สามารถใช้เป็นแนวทางในการยกระดับองค์ความรู้ นวัตกรรม และการพัฒนากำลังคนของท้องถิ่นในระยะยาว

เป็นระยะเวลาเกือบ 4 เดือนที่เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ เดินทางรณรงค์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สงขลา สิงคโปร์ มาเลเซีย ในประเด็นที่เป็นความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ และโครงการรณรงค์จะสิ้นสุดลงที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยจะหยิบยกถึงความสำคัญของวิสัยทัศน์พลังงานหมุนเวียน 100% ของกระบี่และการจ้างงานในภาคพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย

นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานรัฐ เครือข่ายภาคประชาสังคม และอาสาสมัครกรีนพีซ ร่วมต้อนรับเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์

ธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลไทยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานและเอื้ออำนวยให้พื้นที่ต่างๆ รวมถึง ภูเก็ต และกระบี่ตั้งเป้าหมายพลังงานหมุนเวียน 100%ปัจจัยสำคัญคือการมีนโยบายเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมถึงการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนเข้าระบบก่อนพลังงานฟอสซิล การมีกลไกการผลิตและราคาพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุน และ การปรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนการพัฒนาสายส่งและระบบโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ”

เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์เป็นเรือลำแรกของกรีนพีซที่ออกแบบมาเพื่องานรณรงค์ของกรีนพีซ เรือลำปัจจุบันเป็นเรือลำที่สามที่ยังคงใช้ชื่อเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ตามดั้งเดิม และยังคงทำภารกิจรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมสืบต่อจากเรือลำที่หนึ่งและสอง  งานรณรงค์ของเรือที่สำคัญได้แก่ การต่อต้านการล่าวาฬในเชิงพาณิชย์ ร่วมยุติการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ รณรงค์สร้างความตระหนักในเรื่องพลาสติก รวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน อภิปรายด้านสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับชุมชน และองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ในการเรียกร้องสิทธิชุมชนจากผลกระทบที่เกิดจากถ่านหิน

“การขับเคลื่อนของชุมชนเป็นพลังเคลื่อนไหวที่สำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์มารณรงค์ในประเทศไทยเพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการยืนหยัดร่วมกับชุมชน เป็นกระบอกเสียงเน้นย้ำถึงประเด็นที่พวกเขาต่อสู้ หรือได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะการเรียกร้องในสิทธิที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และปลอดภัย ซึ่งมาจากการพัฒนานโยบายด้านพลังงานหมุนเวียน” เฮตตี กีเนน กัปตันเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ กล่าว

เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์จะจอดเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเป็นระยะเวลา 4 วัน เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าชมเรือ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ เสวนาเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นสำคัญในภูเก็ต และในประเทศไทย ร่วมชมนิทรรศการเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชุดนิทรรศการพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ 1,000 วัตต์  ตลาดนัดสีเขียว และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากจ๊อบ บรรจบ และวงแทททู คัลเลอร์

เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเรือในวันที่ 9-10 และ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 18.00 น. สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.greenpeace.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมงาน

กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์อิสระระดับโลกที่ลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม ปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมสันติภาพ งานรณรงค์ของกรีนพีซ มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการถูกทำลายของระบบนิเวศ และ เป็นจุดเริ่มต้นของการรับรู้และการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า