แถลงการณ์ของกรีนพีซต่อรายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กรกฎาคม 1, 2559
กรุงเทพฯ, 1 กรกฎาคม 2559— กรณีการเลื่อนชั้นของประเทศไทยจาก Tier 3 เป็น Tier2 Watch List ในรายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวง การต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ปี 2559 นายธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า

“ในฐานะองค์กรสิ่งแวดล้อมที่ทำงานปกป้องมหาสมุทรและความเป็นธรรมต่อแรงงาน กรีนพีซเห็นว่าการตัดสินใจของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาในการเลื่อนชั้นของประเทศไทยเป็น Tier 2 Watch List ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking In Persons Report หรือ TIP Report) นั้นน่าผิดหวัง เป็นการตัดสินใจพลาดและผิดเวลา ขณะที่รัฐบาลไทยดำเนินการขั้นตอนสำคัญโดยการยกร่างและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายยังคงล่าช้าและไม่สอดคล้องกัน กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อขจัดกระบวนการค้ามนุษย์ยังมีจำกัด จากการสังเกตการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯสิ่งที่เกิดขึ้นยังห่างไกลจากการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไป การตัดสินใจของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่ไม่เหมาะแก่โอกาสนี้จะทำให้การดำเนินการขจัดการค้ามนุษย์มีความท้าทายและยุ่งยากมากขึ้นไปอีก

คำมั่นของประเทศไทยในการขจัดการค้ามนุษย์ที่มีอยู่อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมประมงทะเลและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลนั้นเป็นผลมาจากแรงกดดันระหว่างประเทศ การเลื่อนชั้นของประเทศไทยจาก Tier 3 เป็น Tier 2 Watch List ก่อนเวลาอันควรนี้จะยิ่งบั่นทอนความก้าวหน้าที่จำเป็นในการปกป้องแรงงานข้ามชาติจากการกดขี่ขูดรีด ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยนั้นฝังรากลึกอย่างเป็นระบบในแบบจำลองทางธุรกิจ ก่อนที่จะตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบ ประเทศไทยควรต้องพิสูจน์ไม่เฉพาะเพียงแต่เจตจำนง แต่ควรรวมถึงศักยภาพที่เชื่อมั่นได้ในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อแรงงาน”

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า