กรีนพีซเรียกร้องอาเซียนแก้ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ - มกราคม 24, 2560
มะนิลา, 20 มกราคม 2560 - กรีนพีซเรียกร้องให้ประเทศในอาเซียนปกป้องมหาสมุทรระหว่างประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กรุงมะนิลา ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ โดยประเด็นสำคัญเร่งด่วนที่ผู้แทนจากชาติสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่งหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการประชุมที่กรุงมะนิลา เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม คือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลอย่างยั่งยืนในบริเวณนอกเขตอำนาจแห่งชาติทางทะเลของรัฐ หรือ ABNJ

กระทรวงเกษตร - สภาแห่งฟิลิปปินส์เพื่อการเกษตรและประมง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ - สำนักงานการจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยความร่วมมือกับองค์กร เดอะ พิว ชาริเทเบิล ทรัสต์ และ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดประชุมสองวัน โดยเชิญเจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล และนักเคลื่อนไหวจากประเทศสมาชิกอาเซียนห้าประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และ เวียดนาม เข้าร่วมหารือ

การศึกษาเมื่อปี 2558 พบว่า ประเทศทั้งห้าที่เข้าร่วมหารือนี้ เป็นแหล่่งสะสมขยะพลาสติกในมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดของโลก  [1]  กรีนพีซจึงได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนออกมาตรการที่จริงจังเพื่อหยุดยั้งความเสื่อมสลายทางสิ่งแวดล้อมและการหดหายของพืชและสัตว์ทะเลในภูมิภาคนี้ รวมทั้งให้การสนับสนุนความพยายามของทั้งโลกในการปกป้องพื้นที่ทางทะเลให้มากขึ้น

“ขณะนี้เป็นเวลาที่ชาติสมาชิกอาเซียนต้องร่วมมือกันปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลที่เปราะบางของเราก่อนที่จะสายเกินไป” เซลดา โซริอาโน ที่ปรึกษาทางกฎหมายและการเมือง กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว “เราเรียกร้องให้ฟิลิปปินส์ในฐานะเจ้าภาพการประชุม พยายามให้เต็มที่และสร้างประวัติศาสตร์ หากฟิลิปปินส์สามารถรวบรวมความร่วมมือในการแก้ปัญหาขยะพลาสติก ที่มีต้นตอมาจากประเทศในอาเซียน”

การผลิตพลาสติกมีอัตราเติบโตคงที่ในช่วงสองสามปีนี้ โดยเฉพาะที่อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม [2] พลาสติกทั่วโลกถูกผลิตออกมา 275 ล้านตันในแต่ละปี และร้อยละ 10 ในจำนวนนี้ กลายเป็นขยะพลาสติกในมหาสมุทร  [3] ขยะพลาสติกลอยออกสู่ทะเลเปิด บ่อยครั้งก็ลอยวนเป็นแพ ตามสภาพของคลื่นลมที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม ก่อนรวมกันเป็นก้อนขยะที่เรียกว่า แพขยะ หรือไม่ก็ลอยไปรวมในเหวลึก อ่าว หรือทะเลปิด [4] [5] [6] [7] ขยะพลาสติกเหล่านี้ เป็นเหตุให้สัตว์ทะเลตายและบาดเจ็บจำนวนมาก ขณะเดียวกัน สุขภาพของคนก็ได้รับผลกระทบหากบริโภคปลาที่กินพลาสติกที่เต็มไปด้วยสารพิษเข้าไป

มะนิลาฟอรั่มครั้งนี้จึงเป็นวาระสำคัญที่จะได้ร่างสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับใหม่ ซึ่งเพิ่งมีการเจรจาที่สหประชาชาติ ถึงวิธีการปิดช่องโหว่ทางกฎหมายของแต่ละประเทศ เพื่อปกป้องทรัพยากรทางทะเลในบริเวณนอกเขตอำนาจแห่งชาติทางทะเลของรัฐ

บริเวณนอกเขตอำนาจแห่งชาติทางทะเลของรัฐ คือ พื้นที่ถึงสองในสามของมหาสมุทรโลก ที่ควบคุมด้วยกลไกการจัดการแบบผสมผสานที่ไร้ประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมือเพียงน้อยนิดจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ เช่น ประมง เหมือง และ ขนส่ง สนธิสัญญาฉบับใหม่จึงน่าจะช่วยกำจัดช่องว่างที่ไม่มีประเทศไหนหรือหน่วยงานใดมีอำนาจเต็มในการสั่งการ และจะช่วยสร้างโอกาสในการกำหนดพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (MPAs) รวมทั้งกำหนดพื้นที่คุ้มครองทั้งหมด ในน่านน้ำนอกเขตควบคุมของรัฐ [8]

ประเด็นวิกฤตและไร้พรมแดนอย่างมลพิษทางทะเล และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ล้วนเป็นผลร้ายต่อมหาสมุทร ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงจำต้องกำหนดพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้มากขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณที่ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถเติบโตได้ ทั้งในและนอกน่านน้ำของแต่ละประเทศ “เพื่อให้เกิดขึ้นได้จริง เราจึงต้องมีสนธิสัญญาฉบับใหม่อย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถกำหนดพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในบริเวณนอกเขตอำนาจแห่งชาติทางทะเลของรัฐได้” โซริอาโน กล่าว

หมายเหตุ

[1]   Jambeck, J.R. et al. Plastic waste inputs from land into the ocean. Science 347 (6223), 768-771. 10.1126/science.1260352

[2] Harnick, Paul, Emerging Market Leaders in Southeast Asia, Reaction Chemicals Magazine Fifteenth Edition (2014). https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2014/12/reaction­magazine­fifteenth­edition­v3.pdf

[3] รายงานของกรีนพีซ “Plastic debris in the world`s oceans.” (November 2, 2006). Accessed June 15, 2016.  www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/plastic_ocean_report

[4] Law, Kara Lavender, Skye Morét-Ferguson, Nikolai A. Maximenko, Giora Proskurowski, Emily E. Peacock, Jan Hafner, and Christopher M. Reddy. “Plastic Accumulation in the North Atlantic Subtropical Gyre.” Science 329, no. 5996 (September 3, 2010): 1185–88. doi:10.1126/science.1192321.

[5] Eriksen, Marcus, Nikolai Maximenko, Martin Thiel, Anna Cummins, Gwen Lattin, Stiv Wilson, Jan Hafner, Ann Zellers, and Samuel Rifman. “Plastic Pollution in the South Pacific Subtropical Gyre.” Marine Pollution Bulletin 68, no. 1–2 (March 15, 2013): 71–76. doi:10.1016/j.marpolbul.2012.12.021. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X12006224

[6] Eriksen, Marcus, Laurent C. M. Lebreton, Henry S. Carson, Martin Thiel, Charles J. Moore, Jose C. Borerro, Francois Galgani, Peter G. Ryan, and Julia Reisser. “Plastic Pollution in the World’s Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing over 250,000 Tons Afloat at Sea.” Edited by Hans G. Dam. PLoS ONE 9, no. 12 (December 10, 2014): e111913. doi:10.1371/journal.pone.0111913.

[7] Goldstein, Miriam C., Andrew J. Titmus, and Michael Ford. “Scales of Spatial Heterogeneity of Plastic Marine Debris in the Northeast Pacific Ocean.” PLOS ONE 8, no. 11 (November 20, 2013): e80020. doi:10.1371/journal.pone.0080020.

[8] การดำเนินการด้านสนธิสัญญาเกิดขึ้นที่สหประชาชาติ ผ่านการประชุมของคณะกรรมการ 2 ครั้งในปี 2559 และจะจัดขึ้นอีก 2 ครั้งในปี 2560 คณะกรรมการเตรียมการจะนำเสนอข้อเสนอแนะโดยเฉพาะในเรื่องช่วงเวลาและข้อสรุปจากการเจรจา


 ติดตามกรีนพีซเพิ่มเติมที่

  

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า