กรีนพีซระบุทบวงพลังงานระหว่างประเทศ(IEA) คาดการณ์อนาคตพลังงานหมุนเวียนต่ำเกินจริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ - พฤศจิกายน 14, 2560
ฮ่องกง, 14 พฤศจิกายน 2560--ทบวงพลังงานระหว่างประเทศ(IEA) นำเสนอรายงานการคาดการณ์พลังงานโลกประจำปี 2560 ว่าด้วยการผลิตและการใช้พลังงานในระดับโลก ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน IEAมักจะประเมินการพัฒนาศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนที่ต่ำเกินจริงมาโดยตลอด

แม้ว่ารายงานดังกล่าวหยิบยกให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและการมีข้อบังคับที่เข้มงวดมากขึ้นในเรื่องมลพิษทางอากาศจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตก่อนวันอันควร 1.6 ล้านคนจากมลพิษทางอากาศภายในปี 2583 ได้   แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงเสนอแนะให้มีการพึ่งพาการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลต่อไปซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากมลพิษทางอากาศจาก 3 ล้านคนในปัจจุบันเป็นมากกว่า 4 ล้านคนทั่วโลกในปี 2583

ลาวรี่ มิลลีเวียตา  นักวิเคราะห์ด้านพลังงานของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกกล่าวว่า “ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งย้ำเตือนที่สำคัญว่าโลกของเราไม่ได้อยู่ในแนวทางที่นำไปสู่การป้องกันหายนะภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ยังคงคร่าชีวิตของผู้คนทั่วโลกนับล้านในแต่ละปี เราต้องลงมือปฏิบัติอย่างเร่งด่วนทั่วโลกเพื่อถอยห่างไปจากถ่านหิน น้ำมันและก๊าซ”

อย่างไรก็ตาม ทบวงพลังงานระหว่างประเทศยังคงนำเสนอภาพอันน่าหดหู่เมื่อพิจารณาถึงการนำเอาระบบพลังงานหมุนเวียนมาใช้ การผนวกเอาแนวโน้มของพลังงานหมุนเวียนที่เกิดขึ้นจริงทั่วโลกเข้าไปในการคาดการณ์อนาคตนั้นเพื่อแสดงเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานหมุนเวียนมีความจำเป็นในการกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศที่มีอันตรายถึงชีวิตเป็นเป้าหมายที่ทำได้มากกว่าการคาดการณ์ของทบวงพลังงานระหว่างประเทศที่นำเสนอมา [1]

ลาวรี่ มิลลีเวียตา  กล่าวต่อว่า “ทบวงพลังงานระหว่างประเทศคาดการณ์พลังงานหมุนเวียนต่ำมากกว่าความเป็นจริง และยังคงคาดการณ์การลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในระดับที่ไม่เพิ่มขึ้นมากไปกว่าแนวโน้มในปัจจุบัน นี่เป็นการคาดการณ์ที่ละเลยความเป็นจริงและเป็นเช่นนี้มาโดยตลอด อย่างน้อยที่สุดในรายงานประจำปี 15 เล่มที่ออกเผยแพร่นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และรายงานทุกเล่มได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความผิดพลาด”

กรีนพีซวิเคราะห์รายงานการคาดการณ์พลังงานโลกประจำปี 2560 ของทบวงพลังงานระหว่างประเทศออกเป็นส่วนๆ ดังนี้

  • ถ่านหิน : การใช้ถ่านหินและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่คาดการณ์ในแบบจำลองที่เป็นไปตามปกติได้มีการปรับแนวโน้มให้ลดลง สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพทางพลังงานที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในจีนและอินเดีย

  • น้ำมัน :  การใช้น้ำมันถูกปรับให้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แสดงถึงความล้มเหลวที่จะติดตามความก้าวหน้าของยานยนต์ไฟฟ้าในจีนและทั่วโลก

  • จีน : โครงการโรงไฟฟ้า���่านหินแห่งใหม่ที่มีการคาดการณ์ได้ถูกปรับให้มีแนวโน้มลดลงในจีน สอดคล้องกับการยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เกิดขึ้นในปีนี้

  • อินเดีย : โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ที่มีการคาดการณ์ได้ถูกปรับให้มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในอินเดีย แม้ว่าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ที่อยู่ในแผนจะลดลงอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของโรงไฟฟ้าถ่านหินจะต่ำลงจนเป็นอุปสรรคจะผลักดันให้เกิดโครงการใหม่ๆ

  • มลพิษทางอากาศ : ในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดการณ์ว่ามลพิษทางอากาศจะมีสถานการณ์ที่แย่ลงในแบบจำลอง “นโยบายใหม่” ในรายงานของทบวงพลังงานระหว่างประเทศ ในขณะที่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของพลังงานหมุนเวียนและมาตรฐานการปล่อยมลพิษทางอากาศที่เข้มงวดขึ้นในแบบจำลอง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในรายงานของทบวงพลังงานระหว่างประเทศ จะทำให้ประชากรในอินเดียที่สัมผัสกับมลพิษทางอากาศที่เกินข้อแนะนำสูงสุดตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกลดลงร้อยละ 65 ในปัจจุบันเป็นร้อยละ 10 ในปี 2583 ส่วนในอินโดนีเซียลดลงจากร้อยละ 30 เป็นเกือบศูนย์ ในจีน มีร้อยละ 50 ของประชากรยังคงเผชิญกับมลพิษทางอากาศที่เกินมาตรฐานของประเทศภายในปี 2583 โดยลดลงจากร้อยละ 65 ในปัจจุบัน ส่วนในแบบจำลองแนวทางพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด(ในรายงานของทบวงพลังงานระหว่างประเทศ) สัดส่วนดังกล่าวจะลดลงจนเกือบเป็นศูนย์

  • นิวเคลียร์ : แม้ว่าจะมีการถดถอยอย่างมากของการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์(เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงานในเกาหลีใต้และฝรั่งเศส และการล่มสลายของบริษัทเวสติ้งเฮาท์) ทบวงพลังงานระหว่างประเทศยังคงทึกทักว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ในแต่ละแบบจำลอง ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์นั้นแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา (2591 เทระวัตต์ชั่วโมง(TWh) ในปี2543 and 2571 เทระวัตต์ชั่วโมง(TWh) ในปี2558) สำหรับในอีก 15 ปีข้างหน้า ทบวงพลังงานระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 ภายใต้แบบจำลอง “นโยบายใหม่” (3440 เทระวัตต์ชั่วโมง(TWh) ในปี2573) และร้อยละ 67 ภายใต้แบบจำลองการพัฒนาที่ยั่งยืน (4295 เทระวัตต์ชั่วโมง(TWh) ในปี2573).

Notes:

[1] ตัวอย่างเช่นในรายงาน World Energy Outlooks ที่เผยแพร่ในช่วงปี 2545-2553 คาดการณ์ว่าไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 1-5 กิกะวัตต์ ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตลาดพลังงานโลกเป็น 50 กิกะวัตต์ สูงมากกว่า 10 เท่าเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ของทบวงพลังงานระหว่างประเทศเพียง 5 ปี ก่อนหน้านี้ https://steinbuch.wordpress.com/2017/06/12/photovoltaic-growth-reality-versus-projections-of-the-international-energy-agency

Media contacts:

Greenpeace International Press Desk, , phone: +31 (0) 20 718 2470 (available 24 hours)

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า