ความเห็นของกรีนพีซต่อมาตรการเลิกใช้พลาสติก 7 ชนิดของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ธันวาคม 29, 2561
กรุงเทพฯ, 29 ธันวาคม 2561-- จากการที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกมีมติที่ประชุมต่อร่างแผนพลาสติก 20 ปีในวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยกำหนดเป้าหมายในการลด เลิกใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติกจำนวน 7 ประเภท (1)

อัญชลี พิพัฒพัฒนากุล หัวหน้าโครงการลดพลาสติกของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า

“การกำหนดเป้าหมายและช่วงเวลาในการเลิกใช้พลาสติกทั้ง 7 รายการนี้ เป็นจุดพลิกผันทางนโยบายครั้งสำคัญเพื่อต่อกรกับวิกฤตมลพิษพลาสติกทั้งในระบบนิเวศทางทะเลและบนบก การเลิกใช้พลาสติก 7 รายการนี้จะพิสูจน์ให้เห็นว่ามาตรการที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างเป็นระบบนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีกว่าการดำเนินการแบบสมัครใจที่ผ่านมา แต่การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายจากภาครัฐนี้ไม่อาจประสบความสำเร็จได้โดยลำพัง หากไร้ซึ่งมาตรการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต(extended producer responsibility) และความรับผิดชอบร่วม(shared responsibility)ของผู้บริโภคด้วย”

การประกาศเลิกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของสารประเภท oxo ยังเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่ง (2) เนื่องจากพลาสติกประเภทนี้มักเข้าใจกันทั่วไปว่าเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้(oxo-biodegradable plastic) แต่จริงๆ แล้วเป็นพลาสติกโพลีเอทีลีน(Polyethylene) โพไพรลีน(polypropylene) หรือไม่ก็โพลีสไตรลีน(polystyrene) ที่ผสมรวมกับสารเติมแต่งที่เป็นเกลือของโลหะ(metal salt additive)เพื่อช่วยเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของพลาสติกและแตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆ กลายเป็นไมโครพลาสติก พลาสติกแบบ oxo จึงไม่ถือว่าเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ การศึกษาพฤติกรรมของพลาสติกชนิดนี้ในสิ่งแวดล้อมทางทะเลพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปมากกว่า 40 สัปดาห์ ก็ยังพบวัสดุพลาสติกนี้มากกว่าร้อยละ 90 (3)

“ประเทศไทยเริ่มต้นมาถูกทางแล้วในเรื่องบอกเลิกพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง หลายประเทศกำลังพิจารณาห้ามใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของของสารประเภท oxo และเวทีระดับโลกว่าด้วยเศรษฐกิจใหม่ของพลาสติก (The New Plastics Economy) เองก็มีการระดมกำลังจากองค์กรต่างๆ และภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนให้มีการยกเลิกการใช้พลาสติกชนิดนี้” อัญชลีกล่าวปิดท้าย

หมายเหตุ

(1) ประเภทพลาสติกใช้แล้วทิ้ง(Single Use Plastics)และปีที่เลิกใช้

พลาสติกใช้แล้วทิ้ง(Single Use Plastics)

ปี พ.ศ. ที่เลิกใช้

Cap seal ขวดน้ำดื่ม

2562

ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของของสารประเภท oxo

2562

Microbead จากพลาสติก

2562

ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน

2565

กล่องโฟมบรรจุอาหาร

2565

แก้วน้ำพลาสติก(ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง)

2568

หลอดพลาสติก

2568

ที่มา : www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2016&id=18518

(2) ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของสารประเภท oxo ส่วนใหญ่ก็คือถุงพลาสติกหูหิ้วที่มีข้อความระบุอยู่บนถุงว่าสามารถย่อยสลายได้

(3) www.breakfreefromplastic.org/wp-content/uploads/2018/05/5Gyres_BANlist2.pdf

ข้อมูลเพิ่มเติม��ิดต่อ

สมฤดี ปานะศุทธะ ผู้ประสานงานสื่อมวลชน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล: โทร. 081 929 5747  

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า