แบรนด์เสื้อผ้า “ยูนิโคล่ (Uniqlo)” ประกาศร่วมแฟชั่นปลอดสารพิษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ - มกราคม 9, 2556
กรุงโตเกียว 9 มกราคม พ.ศ. 2556– ยูนิโคล่ (Uniqlo) แบรนด์เสื้อผ้ายักษ์ใหญ่แห่งเอเชียและบริษัทฟาสต์รีเทลลิ่งกรุ๊ป (FRG) ได้แถลงในวันนี้ถึงคำมั่นในการวางแผนที่จะยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายทุกชนิดในการผลิตผลิตภัณฑ์ของตนภายในปี พ.ศ.2563 ภายหลังการเรียกร้องจากกรีนพีชในโครงการรณรงค์ “ล้างสารพิษ” (Detox)

ยูกิฮิโร นิตตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหัวหน้าฝ่ายบรรษัทบริบาลของฟาสต์รีเทลลิ่ง กรุ๊ป(FRG) กล่าวว่า ยูนิโคล่ตระหนักดีว่าปัญหามลพิษคุกคามน้ำสะอาดเป็นปัญหาเรื่องสำคัญระดับโลกและเรามีความยินดีที่จะร่วมกับกรีนพีชในการขจัดสารเคมีอันตราย

ฟาสต์ รีเทลลิ่ง กรุ๊ป (FRG)  ประกาศว่าจะมีการเร่งรัดกระบวนการผลิตให้โปร่งใส โดยจะเปิดเผยข้อมูลการปล่อยของเสียของผู้ผลิตและโรงงานของตนเองทั่วโลกอย่างน้อยร้อยละ 80 ภายในปีนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้โรงงานดังกล่าวได้รับทราบถึงข้อมูลการปลดปล่อยของเสียในสิ่งแวดล้อม

คำประกาศนี้มีผลต่อทุกแบรนด์ของฟาสต์ รีเทลลิ่ง กรุ๊ป (FRC) ซึ่งประกอบด้วย ยูนิโคล่ (Uniqlo) คอมตัว เดส์คอตตอนเนียร์ (Comtoir des Cotonniers) แปรงเซสแตมแตม (Princesse tam.tam) จียู (G.U.)และ ธีโอรี(Theory) ซึ่งรวมกันแล้วมีร้านค้าปลีกในสังกัดถึง 2,000 แห่งทั้วโลก

จูนิชิ ซาโตะ ผู้อำนวยการบริหารกรีนพีชประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า ในวันนี้ที่ยูนิโคล่ได้เปลี่ยนมาเป็นหนึ่งในผู้นำการล้างสารพิษ (Detox) ด้วยการประกาศที่จะพัฒนาการใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยทดแทนการใช้สารเคมีอันตราย นับเป็นชัยชนะสำหรับชุมชนทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางน้ำจากอุตสาหกรรม

ฟาสต์รีเทลลิ่ง กรุ๊ป (FRG) ได้เป็นกลุ่มบริษัทระดับโลกรายที่ 12 ที่ได้ประกาศจะปรับปรุงกระบวนการผลิตของตนไม่ให้มีสารเคมีอันตราย นับตั้งแต่กรีนพีชได้เริ่มโครงการการรณรงค์ล้างสารพิษ (Detox) ในปี พ.ศ.2554 และนับเป็นรายที่ 8 ที่ระบุกรอบเวลาที่จะยกเลิกการใช้สารเปอร์ฟลูออริเนท คอมพาวด์ (Perfluorinated compound-PFC) ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในสิ่งทอในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเป็นวัสดุกันน้ำ โดยสารเคมีชนิดนี้มีความคงทนไม่ย่อยสลาย สะสมได้ในสิ่งแวดล้อม และมีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต

พลาย ภิรมย์ ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ประจำประเทศไทย กรีนพีชเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า เรามีความยินดีที่ยูนิโคล่ประกาศที่จะประกอบธุรกิจเสื้อผ้าอย่างโปร่งใสต่อสาธารณะชนและใส่ใจสิ่งแวดล้อมดังเช่นที่ ลีวายส์ (Levi’s) ซาร่า (Zara) และอื่นๆ อีกมากมายที่ได้เคยประกาศแสดงเจตจำนงค์ในลักษณะเดียวกันไปก่อนหน้านี้ นับเป็นข่าวดีของคนไทยเนื่องจากแบรนด์เหล่านี้มีฐานการผลิตและขายสินค้าในประเทศไทย

กรีนพีชเรียกร้องให้เสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆเข้าร่วมโครงการ “ล้างสารพิษ (Detox)” โดยให้แสดงเจตจำนงค์ในการบรรลุเป้าหมาย “การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์” และกำหนดให้โรงงานผลิตการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและปริมาณการปลดปล่อยสารเคมีอันตรายจากโรงงานสู่ชุมชนและแหล่งน้ำ 

กรีนพีซทำงานรณรงค์ด้วยหลักการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธีนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

พลาย ภิรมย์ ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล์  โทร 081 658 9432

วิวัฒน์  จ่างตระกูล  หัวหน้าฝ่ายสื่อมวลชน ประจำประเทศไทย  กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล์   โทร 081 902 8101

ชลธิชา  เหลิมทอง  ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อมวลชนประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล์   โทร 085 479 4900

http://www.greenpeace.org/seasia/th/
http://www.facebook.com/greenpeaceseath

หมวด