กรีนพีซร่วมร่างสนธิสัญญาโคเปนเฮเกนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ - มิถุนายน 9, 2552
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากองค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำได้เปิดเผยร่างข้อตกลงโคเปนเฮเกนที่มีผลบังคับใช้ในทางกฏหมาย ซึ่งจะใช้เป็นฐานในการประเมินรัฐบาลต่างๆ ที่กำลังเจรจาข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่ในปีนี้ และยังจะเป็นสิ่งแสดงให้เห็นวิธีข้ามพ้นอุปสรรคความแตกต่างที่สำคัญระหว่างประเทศร่ำรวยและประเทศยากจน

ป้ายที่มีคำว่า CO2 (คาร์บอนไดออกไซต์) ถูกจุดไฟขึ้น เพื่อย้ำเตือนถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่นายกรัฐมนตรีแองเจอลา เมอเคล ร่วมประชุมกับตัวแทนด้านการเงิน ในกรุงเบอร์ลิน เพื่อหารือถึงแผนการธนาคาร

สนธิสัญญาโคเปนเฮเกนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Copenhagen Climate Treaty) จำนวน 160 หน้า ซึ่งจะถูกแจกจ่ายให้แก่คณะผู้เจรจาจาก 192 ประเทศนั้น เขียนขึ้นโดยองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีประสบการณ์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้เวลาเกือบปีในการยกร่าง สนธิสัญญานี้ประกอบด้วยบทบัญญัติ (Legal Text) ที่ครอบคลุมพื้นฐานสำคัญทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้างข้อตกลงที่ยุติธรรมและมีเป้าหมายที่สูง  เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอันตราย ซึ่งเป็นภัยเสี่ยงที่มิอาจรับได้ดังที่ระบุโดยนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่

คิม คาร์เทนเซน จากกองทุนคุ้มครองสัตว์ป่าโลก สากล (WWF International) กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่แนวร่วมของกลุ่มประชาสังคมได้ร่วมมือกันทำเช่นนี้ การทำงานร่วมกันทำให้เราสร้างเอกสารทางกฎหมายที่ประสานสอดคล้องกันมากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งแสดงถึงวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สมดุลและน่าเชื่อถือ  บนรากฐานของวิทยาศาสตร์และความเป็นธรรม

ทั้งหมดที่จำเป็นก็คือเจตจำนงทางการเมือง และการร้อยเรียงเพื่อสร้างข้อตกลงที่โลกกำลังรอคอยอยู่

มาร์ติน ไกเซอร์

กรีนพีซสากล

เอกสารดังกล่าวได้อธิบายถึงแนวทางที่โลกจะต้องมีเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นหายนะ โดยระบุว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกจะต้องไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส และได้ตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับโลกในแง่ของงบดุลคาร์บอน (Carbon Budget) โดยอธิบายในรายละเอียดว่าประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกำลังพัฒนาสามารถมีส่วนต่อความปลอดภัยของโลกและพลเมืองโลกได้อย่างไร ตามแนวทางและความรับผิดชอบของตน และแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนที่ยากจนที่สุดและอ่อนไหวมากที่สุดบนโลกนี้จะได้รับการปกป้องและชดเชยอย่างไร

"เราได้นำประเด็นการปกป้องสภาพภูมิอากาศ ซึ่งก็คือโลกและพลโลกมาเป็นหัวใจสำคัญของสนธิสัญญานี้ และเราคาดหวังและเรียกร้องต่อรัฐบาลต่างๆ ไม่น้อยไปกว่านี้" นายมาร์ติน ไกเซอร์ จากกรีนพีซสากล กล่าว "ทั้งหมดที่จำเป็นก็คือเจตจำนงทางการเมือง และการร้อยเรียงเพื่อสร้างข้อตกลงที่โลกกำลังรอคอยอยู่" นายมาร์ตินกล่าวเสริม

การปรับตัวเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งของสนธิสัญญา ซึ่งได้สรุปสาระของกรอบปฎิบัติการว่าด้วยการปรับตัว (Adaptation Action Framework) ที่ประกอบด้วยการสนับสนุนทางการเงิน การประกันภัย และ กระบวนการที่พิจารณาการชดเชยให้กับประเทศที่อ่อนไหวมากที่สุดต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วาเอล มายดาน จากอินดี้แอ็ค (IndyAct) กล่าวว่า การช่วยเหลือคนยากจนและกลุ่มเสี่ยงให้รับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก หากปราศจากซึ่งข้อตกลงที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพที่โคเปนเฮเกน เราอาจจะได้เห็นสงครามแย่งชิงทรัพยากร การล่มสลาย ผู้ลี้ภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติมากขึ้นในอนาคตอันใกล้

สนธิสัญญานี้ได้เรียกร้องให้มีข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ 1) พิธีสารเกียวโต ที่ปรับปรุงเพื่อเสริมข้อผูกมัดของประเทศอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่งขึ้น 2) พิธีสารโคเปนเฮเกนฉบับใหม่ ซึ่งมีพันธะกรณีที่มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมายสำหรับสหรัฐอเมริกา และกำหนดแนวทางคาร์บอนต่ำสำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยการสนับสนุนจากประเทศอุตสาหกรรม 3) การตัดสินใจ ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการลงมือปฏิบัติการในอีก 3 ปีข้างหน้า

"สนธิสัญญาโคเปนเฮเกนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ยกร่างโดยกรีนพีซ กองทุนคุ้มครองสัตว์ป่าโลก อินดี้แอ็ค ซึ่งเป็นแนวร่วมของนักกิจกรรมอิสระ เยอรมันวอชท์ มูลนิธิเดวิด ซูซูกิ ศูนย์นิเวศวิทยาแห่งชาติยูเครน และ ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก

Notes:

สนธิสัญญาโคเปนเอเกนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประกอบด้วย * งบดุลคาร์บอนระดับโลกรายปีใน พ.ศ. 2563 จากแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกทุกแหล่ง (ยกเว้นก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ภายใต้พิธีสารมอลทรีออล) จะต้องไม่สูงกว่า 36.1 กิกะตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Gt CO2e) โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ใกล้เคียงกับระดับของ พ.ศ. 2533 และจะต้องลดเหลือ 7.2 Gt CO2e ใน พ.ศ. 2593 หรือต่ำกว่าระดับ พ.ศ. 2533 ร้อยละ 80 * ข้อเสนอในการสร้างสถาบันใหม่ นั่นคือ กองทุนสภาพภูมิอากาศโคเปนเฮเกน (Copenhagen Climate Facility) เพื่อจัดการกับกระบวนการการลดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว และการปกป้องป่าไม้ ที่อยู่ในสนธิสัญญาโลกฉบับใหม่นี้ * องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการระยะยาว สำหรับประเทศพัฒนาแล้ว (แผนปฏิบัติการลดคาร์บอนให้เหลือศูนย์; ZCAPs) และสำหรับประเทศกำลังพัฒนา (แผนปฏิบัติการลดคาร์บอนให้เหลือระดับต่ำ; LCAPs) * การตั้งเป้าหมายที่มีผลบังคับใช้สำหรับประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICs) เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และ ซาอุดิอาระเบีย ตามหลักการร่วมกันในสนธิสัญญา แต่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน และความสามารถที่ลดหลั่นตามลำดับ