กรีนพีซกำจัดการปนเปื้อนมะเขือจีเอ็มโอในประเทศฟิลิปปินส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กุมภาพันธ์ 17, 2554
ไบ, ลากูน่า, ประเทศฟิลิปปินส์ ― อาสาสมัครกรีนพีซถอนมะเขือจีเอ็มโอ Bt หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ตาลอง” จากแปลงทดลองในตำบลบารังไก ปาเชียโน ริซาล ในอำเภอไบ จังหวัดลากูน่า พร้อมบรรจุมะเขือจีเอ็มโอ Bt ในถังที่ปิดอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของมะเขือจีเอ็มโอออกสู่แปล ทดลองใกล้เคียงและสู่สิ่งแวดล้อม

การกำจัดการปนเปื้อนครั้งนี้ อาสาสมัครกรีนพีซได้รับแรงผู้สนับสนุนจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์เมือง Davao ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เคยเข้าไปปฏิบัติการในลักษณะดังกล่าวมาแล้วในแปลง ทดลองมะเขือจีเอ็มโอในพื้นที่จังหวัดของตัวเองเมื่อปลายปีก่อน
 
“ปฏิบัติ การครั้งนี้ของกรีนพีซมีขึ้นเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจีเอ็มโอที่อาจจะเกิด ขึ้นในอนาคต การทดลองมะเขือจีเอ็มโอ Bt นอกจากจะขัดต่อ พรบ.เกษตรอินทรีย์แล้ว ยังเป็นต้นตอของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของเกษตรกรอีกด้วย เพราะเมื่อใดก็ตามที่พืชจีเอ็มโอเหล่านี้ผลิดอก ละอองเรณูเหล่านั้นจะแพร่กระจายไปปนเปื้อนพืชปกติและพืชอินทรีย์ และจะสร้างความเสียหายอย่างไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้” นายแดเนียล โอคัมโป ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว “ประชาชนทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ที่ จะปกป้องสิ่งแวดล้อมและแหล่งอาหารของตนไม่ให้ปนเปื้อนจีเอ็มโอ และหากว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมการเกษตรล้มเหลวในการทำหน้าที่ดังกล่าวแล้ว คนอื่นก็มีสิทธิและความชอบธรรมตามกฎหมายที่จะทำหน้าที่นั้นๆแทน”
 
กรีนพีซเรียกร้องกรมการเกษตร (Department of Agriculture: DA) ดังนี้

  1. ยุติการทดลองมะเขือจีเอ็มโอ Bt ในแปลงทดลองทุกแห่งในประเทศฟิลิปปินส์และเข้าจัดการกับพื้นที่ที่ได้รับการปนเปื้อนโดยทันที
  2. บังคับใช้ พรบ.เกษตรอินทรีย์ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและห้ามทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอทุกชนิดในประเทศฟิลิปปินส์
  3. ลงมืออย่างจริงจังเพื่อสนับสนุนและจัดหาให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์มะเขือ ที่ปลอดจีเอ็มโออย่างเพียงพอและมีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมเกษตรกรรมอินทรีย์และเกษตรกรเชิงนิเวศ


การทดลองภาคสนามของมะเขือจีเอ็มโอ Bt เกิดขั้นครั้งแรกเมื่อปี 2553 ท่ามกลางแรงต่อต้านและการประท้วงอย่างหนักทั้งจากเกษตรกรและผู้บริโภค ทั้งนี้ในประเทศฟิลิปปินส์มีแปลงทดลองจีเอ็มโอทั้งสิ้น 7 แห่งแต่พบว่าแปลงทดลอง 3 ใน 7 แห่ง ได้แก่ แปลงทดลองในจังหวัด Davao, Leyte และ Iloilo ล้วนอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตปลอดการทดลองจีเอ็มโอภาคสนาม โดยสภาท้องถิ่น และเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้ก็กำลังเกิดขึ้นในอีก 4 จังหวัดที่เหลือ ได้แก่ Pangasinan, Laguna, Camarines Sur และ North Cotabato โดยที่การทดลองจีเอ็มโอภาคสนามที่เมือง Davao ได้เริ่มขึ้นเมื่องเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา แต่ในท้ายที่สุดได้ถูกตัดทำลายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเองเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อห้ามดังกล่าว  
 
นางสาวศิวาณี ชา ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน กรีนพีซอินเดีย ผู้ทำงานรณรงค์เพื่อสนับสนุนชุมชนให้การปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรกรรมไปสู่ วิถีที่ยั่งยืน กล่าวว่า     “เช่นเดียวกับในประเทศอินเดียที่ประชาชนมีการต่อต้านการทดลองปลูกมะเขือ จีเอ็มโอ Bt ในภาคสนาม ทั้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อกลุ่มผู้สนับสนุนจีเอ็มโอเพียงจำนวนน้อย นิดต้องการทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อ สาธารณชนเป็นวงกว้าง เนื่องจากพืชจีเอ็มโอจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนในลักษณะที่ไม่สามารถเรียกคืน กลับมาได้”

มะเขือจีเอ็มโอ Bt (Bacillus thuringinesis) เป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่สามารถผลิตพิษออกมาด้วยตนเองเพื่อฆ่าหนอนเจาะยอด หรือหนอนเจาะผลซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของมะเขือ อย่างไรก็ตามพบว่ายังไม่มีประเทศใดในโลกที่อนุญาตให้มีการปลูกมะเขือ จีเอ็มโอรวมถึงประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศผู้เผยแพร่เทคโนโลยีจีเอ็มโอดัง กล่าวให้กับฟิลิปปินส์ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา รัฐบาลอินเดียได้มีมติห้ามไม่มีให้มีการปลูกมะเขือจีเอ็มโอ Bt เพื่อการค้าทั้งนี้เพราะต้องการปกป้องการเกษตรกรรมของประเทศ โดยที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของอินเดียให้เหตุผลว่า องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมะเขือเทศจีเอ็มโอ Bt นั้นยังมีไม่เพียงพอที่จะตอบข้อกังวลต่างๆของสังคมที่เกิดขึ้นต่อพืช จีเอ็มโอชนิดนี้ ซึ่งก็หมายความรวมถึงระบบการตรวจสอบจีเอ็มโอในประเทศยังไม่เพียงพอเช่นกัน  

รายงาน การประเมินความปลอดภัยของมะเขือจีเอ็มโอ Bt หรือ Bt brinjal ที่จัดทำขึ้นโดย Professor Gilles-Eric Seralini นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษซึ่งถูกเผยแพร่ในปี 2552 ระบุให้เห็นชัดเจนว่ามะเขือจีเอ็มโอไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภคของมนุษย์ และกล่าวสรุปว่า การปนเปื้อนของมะเขือจีเอ็มโอ Bt ออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงการปนเปื้อนในวงจรอาหารของคนและสัตว์จะสร้างความเสี่ยงอย่างร้ายแรง ต่อสุขภาพมนุษย์และสัตว์  

“กรีนพีซขอเรียกร้องเลขานุการกรมการเกษตร นายพรอสเปโร อัลคาลา (Prospero Alcala) ให้เอาจริงเอาจังในการยุติการทดลองมะเขือจีเอ็มโอ Bt ทั้งนี้ที่ผ่านมาท่านได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการอนุญาตให้ปลูก มะเขือจีเอ็มโอ Bt เพื่อการค้า แต่ไม่แสดงให้เห็นว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรกับการทดลองปลูกมะเขือจีเอ็มโอ Bt ในภาคสนาม ดังนั้นข้อกังวลด้านความปลอดภัยของมะเขือจีเอ็มโอ Bt จึงยังคงมีอยู่ นอกจากนี้จะน่ากังวลมากขึ้นเมื่อระบบการตรวจสอบจีเอ็มโอของฟิลิปปินส์นั้น หละหลวม เพราะจะเป็นการซ้ำเติมให้ความเสี่ยงต่างๆรุนแรงมากยิ่งขึ้น หนทางเดียวที่กรมการเกษตรจะบรรลุเป้าหมายเพื่อปกป้องความมั่นคงทางอาหารและ สนับสนุนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนของประเทศได้ คือ การยับยั้งพืชจีเอ็มโอทุกชนิด รวมถึงการยับยั้งการทดลองพืชจีเอ็มโอ” นายแดเนียล ทิ้งท้าย

กรีนพีซรณรงค์ให้การทำเกษตรเป็นไปในรูปแบบ เกษตรกรรมที่ยั่งยืนต่อมวลมนุษย์และโลก ผลิตอาหารที่เติบโตจากธรรมชาติ และเกษตรกรรมที่สามารถทำให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า