กรีนพีซหนุนคนเมืองคอนประกาศพื้นที่อ่าวทองคำ เป็นเขต “พื้นที่คุ้มครองแหล่งผลิตอาหาร” ต้านอุตสาหกรรมพลังงานสกปรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กันยายน 28, 2555
อ่าวทองคำ –28 กันยายน 2555 , ชาวนครศรีธรรมราชกว่า 5,000 คน ได้รวมตัวกันจัดงาน “รวมพลคนกินปลา” ประกาศศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชายฝั่ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ที่ชาวบ้านเรียกว่า “อ่าวทองคำ” และประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็น “พื้นที่คุ้มครองแหล่งผลิตอาหาร” และจะร่วมกันรักษาพื้นที่ 30 กิโลเมตรจากชายฝั่งให้พ้นจากอุตสาหกรรมพลังงานสกปรก

นางสาวจริยา   เสนพงศ์   ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  กล่าวว่า  กรีนพีซสนับสนุนและยืนอยู่ข้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับการเคลื่อนไหวของชุมชนเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่พวกเขาได้พึ่งพาอาศัย โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน ซึ่งจะทำให้วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนไป พื้นที่นี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ผลิตอาหารที่สำคัญของภูมิภาค ซึ่งไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน สิงคโปร์ สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ดังนั้นทรัพยากรเหล่านี้ต้องได้รับการปกป้องจากอุตสาหกรรมสกปรก 

"รัฐบาลไทยควรให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น การพัฒนาพลังงานลม โดยผลการศึกษาพบว่าบริเวณอ่าวทองคำมีศักยภาพในการผลิตพลังงานลมได้อย่างน้อย 1,150 เมกะวัตต์ ดังนั้นพลังงานลมสามารถทำได้อย่างง่ายดาย นี่คือเวลาที่เราจะหันหลังให้กับการพัฒนาพลังงานสกปรก เปลี่ยนเส้นทางพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่มีความยั่งยืน"

ด้านนายประสิทธิ์ชัย  หนูนวล นักวิจัยท้องถิ่นเครือข่ายปกป้องพื้นที่การผลิตอาหารนครศรีธรรมราช  กล่าวว่า   อ่าวทองคำหมายถึงพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลา และ ปลาคือชีวิตของคนในพื้นที่  นั่นคือเหตุผลว่าทำไมประชาชนต้องการรักษาพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ มากกว่าร้อยละ 60 ของประชาชนในพื้นอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาการทำมาหากินจากท้องทะเล สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดถึง 300 ล้านบาทต่อปี และสามารถสร้างงานให้กับคนพื้นที่ได้ถึง 5,000 คน

นายมนิตย์ หาญกล้า  ชาวบ้านหน้าทับ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา กล่าวว่า  ทะเลคือบ้าน  เราต่อสู้กันมาอย่างนานเพื่อรักษาทะเลด้วยหัวใจ เพราะทะเลคือทุกสิ่งทุกอย่างของเรา   ถ้าทะเลเกิดมลพิษก็หมายถึงพวกเราถูกฆ่าให้ตายนั่นเอง

ทั้งนี้คำว่า “อ่าวทองคำ” ถูกเรียกโดยชาวบ้านในพื้นที่ อ.ท่าศาลา เมื่อประมาณ 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านเคลื่อนไหวคัดค้านโครง​การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะ​เลภาค​ใต้ (Southern Seaboard) โดย “อ่าวทองคำ” หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอาหารในพื้นที่  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเปรียบเสมือนศูนย์กลางพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

ในเดือนกุมภาพันธ์  ปีพ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา ประชาชนท้องถิ่นจำนวนนับหมื่นได้มีการเดินขบวนประท้วงเพื่อหยุดโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโคงการการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะ​เลภา���​ใต้ และส่งผลให้โครงการดังกล่าวหยุดชะงัก อย่างไรก็ตามรัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีการพิจารณาโครงการพัฒนาดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งรวมถึงโครงการอุตสาหกรรมสกปรกขนาดใหญ่อื่นๆ  ทำให้ชาวบ้านเกรงว่าการเกิดขึ้นของการเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และก่อมลพิษในพื้นที่จะกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน และจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดลงของสัตว์น้ำ  การสูญเสียพื้นที่สาธารณะจากการกัดเซาะชายฝั่ง มลพิษทางน้ำที่เกิดจากการเดินเรือขนาดใหญ่  ทำให้ชาวบ้านได้รวมกันอีกครั้งเพื่อประกาศให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ “ปกป้องแหล่งผลิตอาหาร” และค้านโครงการการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะ​เลภาค​ใต้ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานสกปรกทุกรูปแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  1. หนังสือปลาคือชีวิต (2554)  ผลการวิจัยผลกระทบต่อสุขภาพชุมชน สมาคมชาวประมง นครศรีธรรมราช
  2. จอมภพ แววศักด์ และคณะ  ผลการวิจัยเรื่องการประเมินศักยภาพของพลังงานลมเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย  โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  กระทรวงพลังงาน โดยได้รับการสนับสนุน  โดยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

จริยา  เสนพงศ์  ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
086-982-8572,

ชลธิชา  เหลิมทอง ผู้ประสานงานสื่อ  กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
085-479-4900,

กรีนพีซทำงานรณรงค์ด้วยหลักการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธีนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ