กรีนพีซเปิดตัวคู่มือและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ “จาก ‘เล สู่จาน”

รณรงค์ให้ผู้บริโภคร่วมปกป้องทะเลไทยโดยการใส่ใจเลือกอาหารทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กันยายน 11, 2558
กรุงเทพฯ, 11 กันยายน 2558 – กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดงานเปิดตัวคู่มือและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ “จาก ‘เล สู่จาน: A guide to Sustainable Seafood” เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่สาธารณชนรวมถึงผู้บริโภคให้เข้าใจถึงปัญหาทะเลไทยและร่วมปกป้องท้องทะเลโดยการบริโภคอาหารทะเลที่ได้มาจากการทำประมงที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืน

คู่มือและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ “จาก ‘เล สู่จาน: A guide to Sustainable Seafood” เป็นคู่มือที่รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการบริโภคอาหารทะเลให้แก่ผู้บริโภค เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ท้องทะเลไทย เคล็ดลับต่างๆในการเลือกซื้ออาหารทะเล รวมถึงข้อมูลร้านอาหาร และชุมชนที่จำหน่ายอาหารทะเลที่มีความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศทางทะเล

“พลังของผู้บริโภคมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในท้องทะเล ผ่านการเลือกซื้อและบริโภค โดยตั้งคำถามถึงที่มาของอาหารทะเลที่เราทาน ว่าจากทะเลสู่จานของเรานั้น อาหารทะเลมาจากแหล่งใด ใครเป็นผู้จับ และถูกจับมาด้วยวิธีใด เพราะเราอาจมีส่วนเกี่ยวโยงต่อการทำลายท้องทะเลโดยไม่รู้ตัว” อัญชลี พิพัฒนวัฒนากุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

กิจกรรมภายในงาน “จาก’เล สู่จาน” ยังประกอบด้วยการจำหน่ายอาหารทะเลจากโครงการประมงพื้นบ้าน-สัตว์น้ำอินทรีย์ โดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ที่ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลที่มาจากการทำประมงอย่างรับผิดชอบ ไม่ใช้เครื่องมือทำลายล้าง และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหารทะเล ปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมี และได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อีกด้วย

“อาหารทะเลของโครงการฯ จับจากแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งจากฝั่งทะเลอ่าวไทย และทะเลอันดามันโดยชาวประมงพื้นบ้านกว่า 400 ชีวิต จาก 5 หมู่บ้าน โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารทะเลที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสุขภาพคนกินและสุขภาพของท้องทะเล รวมทั้งได้เรียนรู้จากชาวประมงพื้นบ้านที่มีวิถีอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรทะเลอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นทางออกต่อปัญหาวิกฤตประมงในขณะนี้” ดร. สุภาภรณ์ อนุชิราชีวะ ผู้จัดการโครงการประมงพื้นบ้าน-สัตว์น้ำอินทรีย์ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

“ผู้บริโภคสามารถเริ่มปกป้องทะเลได้ด้วยตนเอง โดยการเลือกซื้ออาหารทะเลที่มาจากการทำประมงแบบมีความรับผิดชอบ หลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์ทะเลที่ยังไม่โตเต็มวัยและใกล์สูญพันธุ์ การปกป้องท้องทะเลเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนผู้บริโภค หรือแม้แต่ผู้กำหนดนโยบาย ล้วนมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น” อัญชลี กล่าวสรุป 

งาน “จาก‘เล สู่จาน” จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2558  ณ ชั้น 5 ควอเทียร์ วอเตอร์ การ์เดน ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ตั้งแต่เวลา 11.00- 20.00น. กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสาธิตการทำอาหารทะเลจากวัตถุดิบยั่งยืนจากเชฟชื่อดัง อาทิ เชฟ Dylan Jones จากร้านโบ.ลาน เชฟน่าน หงษ์วิวัฒน์ จากรายการ CIY – Cook It Yourself และนักแสดงสาว อ้อม พิยดา จุฑารัตนกุล กิจกรรมสร้างสรรค์ DIY WORKSHOP ฟังดนตรีสดจาก Greenpeace Youth Band ฟิล์ม บงกช และวง The Rovers 

สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนมือถือ "จาก’เลสู่จาน" ได้ทั้งใน ระบบ IOS และ Android โดยพิมพ์ “จากเลสู่จาน” ใน App store หรือ Play store หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.greenpeace.or.th/oceans

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

อัญชลี พิพัฒนวัฒนากุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร. 091 770 3521 อีเมล:

สมฤดี ปานะศุทธะ ผู้ประสานงานสื่อมวลชน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร. 081 929 5747 อีเมล: