พบข้าวจีเอ็มโอในจีน รัฐบาลไทยต้องคงมติ ครม. ห้ามทดลองจีเอ็มโอ กรีนพีซย้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ - พฤศจิกายน 21, 2550
กรีนพีซเตือนรัฐบาลไทยให้เข้มงวดปกป้องพันธุ์ข้าวดั้งเดิมจากจีเอ็มโอ หลังพบข้าวจีเอ็มโอจากสหรัฐวางขายในท้องตลาดกรุงปักกิ่ง

กรีนพีซย้ำจุดยืนไม่เอาจีเอ็มโอ เตือนรัฐบาลไทยอย่าหลงเชื่อกระทรวงเกษตรฯ ที่พยายามผลักดันให้ยกเลิกมติ ครม. 3 เมษายน 2544 พร้อมกระตุ้นรัฐบาลไทยให้ปกป้องผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ โดยเฉพาะข้าว จากการปนเปื้อนเทคโนโลยีเสี่ยงอย่างจีเอ็มโอ

"รายงานล่าสุดของกรีนพีซคงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของมหันตภัยจีเอ็มโอซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อตลาดส่งออกข้าวประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศผู้นำด้านการส่งออกข้าวไม่ควรปล่อยให้เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของเราต้องตกอยู่ในหายนะเหมือนกับบทเรียนที่สหรัฐอเมริกาได้รับ" นางสาวณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม (จีเอ็มโอ) กล่าว

ในเดือนสิงหาคมและกันยายนที่ผ่านมา กรีนพีซเก็บตัวอย่างอาหารจากสหรัฐ 10 ชนิดจากซุปเปอร์มาเก็ต 2 แห่งในกรุงปักกิ่ง เพื่อนำไปทดสอบที่ห้องทดลองอิสระของเยอรมัน (1) ผลการตรวจสอบพบว่าหนึ่งในตัวอย่าง คือ ข้าวเมล็ดยาวพิเศษชื่อมหาตมะ ปนเปื้อนข้าวจีเอ็มโอ LL601 ซึ่งจีนยังไม่อนุมัติให้มีการนำเข้าหรือจำหน่ายข้าว LL601 รวมทั้งข้าวจีเอ็มโอประเภทอื่นๆ

"เราไม่ต้องการข้าวจีเอ็มโอ รัฐบาลสหรัฐต้องรับผิดชอบโดยหยุดการส่งออกผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนข้าวจีเอ็มโอมายังประเทศจีน" เหวยเจิ้น ฮวง ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านอาหารและเกษตรกรรม กรีนพีซ ประเทศจีน กล่าว "นอกจากนี้ เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลจีนเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อป้องกันไม่ให้การปนเปื้อนของข้าวจีเอ็มโอเกิดขึ้นอีก"

ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่อนุญาตให้ปลูกข้าวจีเอ็มโอเพื่อการค้า เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบครั้งใหญ่ไปยังตลาดส่งออกข้าวทั่วโลกเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ที่สหรัฐอนุมัติให้ปลูกข้าวจีเอ็มโอสายพันธุ์ LL601 ของบริษัทไบเออร์เป็นการค้า ภายหลังพบข้าวจีเอ็มโอชนิดนี้ปนเปื้อนไปสู่ตลาดข้าวอย่างน้อย 32 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมข้าวต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นถึง 4 หมื่น 8 พันล้านบาท ในประเทศฟิลิปปินส์ กรีนพีซพบข้าวเมล็ดยาวที่นำเข้าจากสหรัฐภายใต้ยี่ห้อ UNCLE SAM ปนเปื้อนข้าวจีเอ็มโอ LL601 และได้ถูกนำมาวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต หลังจากพบการปนเปื้อน องค์กรอาหารแห่งฟิลิปปินส์ จึงยุติการนำเข้าข้าวจากประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา (2)

"ผู้ค้าข้าวและส่งออกข้าวของไทยและเวียดนามได้มีข้อตกลงร่วมในการค้าข้าวปลอดจีเอ็มโอ แต่กระทรวงเกษตรฯกลับพยายามผลักดันให้พืชจีเอ็มโอเข้าสู่ประเทศไทย เราขอให้รัฐบาลคงมติ ครม.ไว้และไม่ปล่อยให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ทิศทางของจีเอ็มโอเพื่อปกป้องพันธุ์ข้าวของไทยและให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัย"

ทั้งนี้ข้าวถือเป็นพืชที่สำคัญที่สุดของโลก ประชาชนประมาณ 2.5 พันล้านคนบริโภคข้าวในชีวิตประจำวัน

VVPR info: ณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม (จีเอ็มโอ) โทร. 08 5 843 7300 วิริยา กิ่งวัชระพงศ์ ผู้ประสานงานสื่อมวลชน โทร. 089 487 0678 หรือ 02 357 1921 ต่อ 115

Notes: 1. เป็นนโยบายของห้องทดลอง ที่จะไม่เปิดเผยชื่อของห้องทดลองในสื่อเพื่อคงความเป็นอิสระเอาไว้ 2. “ธุรกิจแห่งความเสี่ยง: ผลกระทบทางเศรษฐกิจและกฎข้อบังคับจากการเผยแพร่พันธุ์ข้าวตัดต่อพันธุกรรมต่างๆ ออกสู่ระบบการค้าข้าวสหรัฐ” เป็นรายงานของกรีนพีซ เขียนโดย ดร.นีล บลู นักเศรษฐศาสตร์การเกษตรอิสระ ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.greenpeace.org/seasia/th/press/reports/ge-rice-report-risky-business