ผลสำรวจระดับโลกเผยกลุ่มบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็ว(FMCG)ก่อวิกฤตมลพิษพลาสติกเพิ่มขึ้นในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ตุลาคม 25, 2561
จาการ์ต้า, อินโดนีเซีย, 23 ตุลาคม 2561 – การสำรวจรายอุตสาหกรรมของกรีนพีซสากลที่เผยแพร่ในวันนี้ระบุว่า บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็ว (Fast moving consumer goods : FMCG ) คือแรงผลักสำคัญที่อยู่เบื้องหลังแบบจำลองเศรษฐกิจกินทิ้งกินขว้างที่นำไปสู่วิกฤตมลพิษพลาสติก ไม่มีบริษัทใดที่มีแผนยุติการผลิตและการตลาดพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งที่กำลังเติบโตอยู่ในขณะนี้ ขณะที่ทางออกที่พวกเขากำลังค้นหาอยู่จะสร้างปัญหาต่อไป

“เราหวังที่จะเห็นผู้นำอุตสาหกรรมจากการสำรวจนี้ แต่กลับพบว่าภาคการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดล้มเหลวที่จะรับผิดชอบต่อวิกฤตมลพิษพลาสติกและพยายามคงสถานภาพของตนเองไว้” อะหมัด อะโชฟ(Ahmad Ashov)หัวหน้าโครงการพลาสติกโลก กรีนพีซอินโดนีเซียกล่าว “การไร้ซึ่งความโปร่งใสและเจตนารมย์ต่อสาธารณะที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบัน ของบริษัทเหล่านี้เปิดช่องให้มีการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพิ่มขึ้นในอนาคต สถานการณ์ดังกล่าวนี้ต้องเปลี่ยนแปลง”

“แบบจำลองธุรกิจที่เป็นอยู่ของบริษัทขึ้นอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า ท้ายที่สุดจะสามารถเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดได้ และนำไปรีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่”

บริษัทที่มีรายงานยอดขายผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวทิ้งสูงสุด 4 ราย (โคคาโคลา เป็บซี่โค เนสท์เล่ และดานอน) ยังเป็นเจ้าเดียวกับแบรนด์สินค้า 4 อันดับแรกในรายงานการตรวจสอบแบรนด์ของโครงการ Break Free From Plastic ที่จัดทำจากกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด 239 จุด ใน 42 ประเทศ

รายงาน “วิกฤตแห่งความสะดวกสบาย : บริษัทที่อยู่เบื้องหลังการแพร่กระจายมลพิษพลาสติก” เน้นสำรวจนโยบายบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็ว 11 ราย : โคคา-โคล่า, คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ, ดานอน, จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน, คราฟท์-ไฮน์ซ, มาร์ส, เนสท์เล่, มอนเดเลซ, เป็ปซี่โค, พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล และยูนิลีเวอร์

ข้อค้นพบสำคัญ:

     ● บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวทิ้งเป็นระบบหลักในการกระจายสินค้าที่บริษัททั้งหมดใช้ โดยยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลง 

     ● ไม่มีบริษัทใดในการสำรวจนี้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงเจตนารมย์ที่จะลด ละ เลิกพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง

      ● บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็วส่วนใหญ่กำลังเพิ่มปริมาณบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งและของเสียจากกระบวนการผลิต

     ● บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็วส่วนใหญ่รู้หรือเปิดเผยข้อมูลเพียงน้อยนิดเกี่ยวกับปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ของตน และรู้น้อยมากถึงปลายทางของขยะพลาสติกของตนภายหลังการใช้หรือบริโภค

     ● แม้จะเป็นผู้สร้างรอยเท้าพลาสติก(plastic footprints) รายสำคัญ แต่วิธีการ ที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็วดำเนินการอยู่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับความสามารถในการรีไซเคิลและการรีไซเคิลของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่การลดหรือการสร้างระบบใหม่ในการกระจายสินค้า

      ● ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็วขาดความโปรงใส และมีบริษัทเพียงไม่กี่รายที่เต็มใจเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการใช้พลาสติกของตน

รายงานการสำรวจของกรีนพีซได้พิจารณาเพื่อกำหนดถึงระดับของเจตนารมย์  แผนปฏิบัติการ หรือผลการดำเนินงานต่างๆของบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็วที่เน้นแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกและของเสียของตน 

“อุตสาหกรรมนี้ต้องเปลี่ยนแปลงแบบจำลองธุรกิจอย่างเร่งด่วน และเตรียมพร้อมสำหรับโลกที่ไม่ยอมรับบรรจุภัณฑ์และสินค้าใช้ครั้งเดียวทิ้งอีกต่อไป” อะโชฟกล่าว 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็วเป็นหนึ่งในภาพตัวแทนของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดระดับโลก บริษัท FMCG ส่วนใหญ่ขยายตัวร้อยละ 1-6 ต่อปี [1] ถ้าแนวโน้มยังคงเป็นเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง การใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งจะเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกัน

ภาพถ่ายและวิดีโอคลิกที่นี่

เชิงอรรถ

[1] กรีนพีซสากลทำวิจัยนี้โดยการประเมินจากถ้อยแถลงต่อสาธารณะในรายงานประจำปีพ.ศ. 2560/2561 ของบริษัทเนสท์เล่, พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล, เป็ปซี่โค, ยูนิลีเวอร์, โคคา-โคล่า, คราฟท์-ไฮน์ซ, มอนเดเลซ, คอลเกตปาล์มโอลีฟ , จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน และดานอน

ดูรายงานฉบับเต็ม “วิกฤตแห่งความสะดวกสบาย : บริษัทที่อยู่เบื้องหลังการแพร่กระจายของมลพิษพลาสติก” ที่นี่

Break Free From Plastic เป็นการเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อสร้างอนาคตที่ปราศจากมลพิษพลาสติก ดูรายงานตรวจสอบแบรนด์ ที่นี่

ติดต่อ:

Greenpeace International Press Desk, , phone: +31 (0) 20 718 2470 (available 24 hours)


ติดตามกรีนพีซเพิ่มเติมที่