คำประกาศของกรีนพีซหมอกควันพิษส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ - มีนาคม 14, 2550
กรีนพีซเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ประกาศพื้นที่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยอันเนื่องมาจากหมอกควันพิษหนาแน่นปกคลุมพื้นที่ สถานการณ์ได้เลวร้ายลงจนถึงขั้นที่ก่อให้เกิดผลกระทบสุขภาพอย่างรุนแรงต่อประชาชน และผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว รัฐบาลควรมีการระดมทรัพยากรต่างๆ ทั้งในเรื่องของงบประมาณและบุคลากร โดยทันทีเพื่อช่วยปกป้องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนและมีมาตรการยุติการเผาในที่โล่งแจ้งในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่อื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดการปล่อยและสะสมหมอกควันพิษ

ทางภาคเหนือของประเทศไทย เด็กๆต้องนำผ้ามาปิดจมูกเพื่อป้องกันควันและฝุ่นละอองซึ่งอยู่ในขั้นวิกฤต สาเหตุจากการเผาป่าและที่ดินทำกินเพื่อทำการเพาะปลูก

รัฐบาลควรดำเนินการนโยบายห้ามการเผาและใช้บทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืน ในขณะเดียวกัน มาตรการฉุกเฉินและบรรเทาผลกระทบต้องนำมาใช้เพื่อรับมือกับผลกระทบด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจากภัยพิบัตินี้ รัฐบาลควรที่จะประเมินความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่เกิดจากไฟป่าและทำงานอย่างแข็งขันในแผนงานป้องกันไฟป่าร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ สปป.ลาว พม่า กัมพูชาและจีน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต และด้วยเหตุนี้ การดำเนินการเรื่องข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยหมอกควันมลพิษข้ามแดนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง

 

ในระยะยาว จำเป็นต้องมีมาตรการคุณภาพอากาศที่เข้มงวดในเชียงใหม่ที่สอดคล้องไปกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ทั้งหมดนี้ เกี่ยวข้องกับการที่เชียงใหม่นั้นเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และเชียงใหม่ควรเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะอาดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดของประเทศ

 

หมอกควันพิษจากไฟป่าและการเผากลางแจ้งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้คนแต่ยังได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมหาศาลออกสู่บรรยากาศและผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วโลกรับรู้ว่าเป็นภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดที่เรากำลังเผชิญอยู่ กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลไทยได้พิจารณาอย่างจริงจังในเรื่องการจัดทำนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเกี่ยวข้องตั้งแต่การทำให้สาธารณะชนมีความตระหนักเพิ่มขึ้น การยุติไฟป่า ไปจนถึงการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลลง หากปราศจากแผนงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนแล้ว เราจะต้องเผชิญกับหมอกควันพิษที่ทำลายสุขภาพทุก ๆ ปีและผลกระทบที่เป็นอันตรายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


 

VVPR info: ธารา บัวคำศรี ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.กรีนพีซ เอเชียตะวันออกฉียงใต้ มือถือ - 089 4769977 อาร์เธอร์ โจนส์ ดิโอดิโน ผู้อำนวยการแผนกสื่อสารมวลชน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกฉียงใต้ มือถือ - 81 445 1398

หมวด
Tags