กรีนพีซติดตั้งนาฬิกานับถอยหลังที่มาบตาพุด เรียกร้องนายกรัฐมนตรีทบทวนนโยบายส่งเสริม อุตสาหกรรมสกปรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ตุลาคม 1, 2553
มาบตาพุด, ระยอง-นักกิจกรรมกรีนพีซปิดทางเข้าประตู สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและติดตั้งนาฬิกานับถอยหลัง โดยเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมการชุมนุมที่นำโดยเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก เพื่อเรียกร้องให้ยุติการพัฒนาสกปรกและฝันร้ายแห่งมลพิษในจังหวัดระยอง

ในขณะเดียวกัน เรนโบว์ วอร์ริเออร์ เรือธงของกรีนพีซได้ทอดสมออยู่นอกเขตท่าเรือมาบตาพุด และแขวนป้ายผ้าบนเสากระโดงข้อความว่า “Turn the Tide ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมกับเรนโบว์ วอร์ริออร์” เพื่อสนับสนุนการชุมนุมภาคประชาชนที่มาบตาพุดซึ่งเรียกร้องให้คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติทบทวนบัญชีรายการโครงการหรือกิจกรรมที่เข้าข่ายโครงการ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 4 ฝ่าย

ธารา บัวคำศรี ผู้แทนประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “กรี นพีซอยู่แนวหน้าของการตรวจสอบและเปิดโปงปัญหามลพิษในมาบตาพุดมาตั้งแต่ปี 2543 เราทำการสำรวจและเป็นประจักษ์พยานต่อการปนเปื้อนมลพิษในดิน น้ำและอากาศที่เป็นผลให้เกิดความหายนะทางด้านสุขภาพและอนามัย”

ธารา กล่าวเพิ่มเติมว่า เราสนับสนุนข้อเรียกร้องของชุมชน เพื่อให้เกิดการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฏหมายที่เข้มงวดที่สุดเพื่อยุติการ ทำลายสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของไทย ความพยายามใด ๆ ที่จะผ่อนปรนกฎหมายเพื่อโครงการอุตสาหกรรมสกปรกของ นักลงทุนต่างชาติจะกัดกร่อนความมั่นคงและสุขภาวะของคนไทยในระยะยาว

มาตรา 67 วรรค 2 –ของรัฐธรรมนูญ มีสาระสำคัญว่าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ ประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือ ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบ

กรีนพีซเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ออกจากวังวนการพัฒนาที่สกปรก(dirty development) และลงทุนการพัฒนาที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ (green development) เพื่ออนาคตที่สันติ
 

  • เพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานหมุนเวียนโดยยุติการอุดหนุนทางการเงินต่อเชื้อเพลิงฟอสซิล โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้นในประเทศไทย
  • ฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยาโดยกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อลด จำกัดและกำจัดการปล่อยทิ้งสารเคมีที่เป็นพิษลงสู่แหล่งน้ำทุกแหล่งของประเทศไทย
  • ยกร่างนโยบายแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทยโดยยกเลิกพืชอาหารจีเอ็มโอและยุติการอุดหนุนทางการเงินต่อการใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชในประเทศไทย และ
  • ดำเนินการมาตรการที่เข้มงวดเพื่อปกป้องและยุติการทำลายป่า และยุตินโยบายและโครงการพัฒนาทุกโครงการที่จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อพื้นที่ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ

 
ขณะนี้เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์อยู่ในประเทศไทยภายใต้โครงการ “ปกป้องสิ่งแวดล้อมกับเรนโบว์ วอร์ริเออร์” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรีนพีซเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสนับสนุนการพัฒนาที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ และปรับเปลี่ยนให้แนวทางพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำเป็นการพัฒนาแห่งอนาคต ทัวร์ครั้งนี้มีขึ้นในวาระครบรอบ 10 ปีงานรณรงค์ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการปกป้องป่าไม้ การกระตุ้นให้เกิดการปฏิวัติพลังงาน การสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืน และยุติมลพิษในแหล่งน้ำ
 
ติดตามการเดินทางรณรงค์ของเราได้ที่ www.greenpeace.org/seasia.
 
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
ธารา บัวคำศรี ผู้แทนประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 
วิริยา กิ่งวัชระพงศ์ ผู้ประสานงานสื่อมวลชน

เลยา เกเรโร ผู้จัดการฝ่ายสื่อ,
 
ภาพถ่ายและวิดิโอ
เกรซ ดูราน คาบุส โทร,

หมวด