อาสาสมัครและนักกิจกรรมของกรีนพีซ ร่วมวางแนวเขตปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่ประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ - พฤศจิกายน 8, 2558
ประจวบคีรีขันธ์, 8 พฤศจิกายน 2558 - วันนี้กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เครือข่ายจักรยานประจวบไซคลิงค์คลับ (Prachuab Cycling Club) และอาสาสมัครกรีนพีซ ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างรักให้ทะเล ตอนสร้างรั้วให้ปลาชุม โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนให้ร่วมกันปกป้องทะเลไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

นายสมพร ปัจฉิมเพชร นายอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เกียรติเป็นประธานร่วมเปิดกิจกรรมสร้างรักให้ทะเล ณ ศาลาหน้าวัดปากคลองเกลียว พร้อมเน้นย้ำของความสำคัญในการรวมกลุ่มชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อปกป้องและดูแลทรัพยากรในท้องถิ่น

กิจกรรมในงานวันนี้ประกอบด้วยการปั่นจักรยานในตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ เวทีเสวนา “ปัญหาทะเล ณ เมืองสามอ่าว”  สร้างบ้านปลาและรั้วทะเล นิทรรศการท้องทะเลไทย ที่หน้าวัดปากคลองเกลียว ตำบลบ่อนอก

“การจัดงานวันนี้จะเป็นการร่วมแรงร่วมใจของเครือข่ายประมงพื้นบ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชาวประจวบฯทุกคน รวมถึงคนที่มาเที่ยวประจวบฯ ที่จะได้รับรู้ถึงปัญหาประมงพื้นบ้าน และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทะเลของไทย โดยร่วมกันเป็นผู้บริโภคอย่างรับผิดชอบ ร่วมปกป้องทรัพยากรของลูกหลานประจวบ และสร้างความอุดมสมบูรณ์ในบริเวณอ่าวน้อย อ่าวประจวบฯ อ่าวคั่นกระได ให้ทะเลของเราได้พักฟื้นจากการบุกรุกทำลาย และเกิดแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำบริเวณรั้วทะเล”  อัญชลี พิพัฒนวัฒนากุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

การสร้างแนวรั้วทะเลจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (9 พฤศจิกายน) โดยชาวประจวบฯและอาสาสมัครกรีนพีซจะร่วมกันวางแนวรั้วทะเลเป็นแนวยาว 28 กิโลเมตร เพื่อเป็นสัญลักษณ์เขตรักษาระบบนิเวศชายฝั่งและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ

“วันนี้ชาวประจวบฯ ต้องรู้ว่าปัญหาในท้องทะเลไทยและจังหวัดประจวบฯ คืออะไรบ้าง และต้องเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันผลักดันแก้ปัญหา ซึ่งปัญหาที่เร่งด่วนในตอนนี้คือปัญหาการลดลงของสัตว์น้ำ การทำประมงหอยจอบเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้สัตว์น้ำต่างๆหายไป  อย่างน้อยเราจะต้องช่วยกัน เช่นการใส่ใจบริโภคเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ลูกหลานประจวบฯของเรา” นายปิยะ เทศแย้ม นายกสมาคมประมงพื้นบ้าน ทุ่งน้อย จังหวัดประจวบฯ กล่าวสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

อัญชลี พิพัฒนวัฒนากุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร.:091 770 3521 อีเมล:

สมฤดี ปานะศุทธะ ผู้ประสานงานสื่อมวลชน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร.:081 929 5747 อีเมล:     

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า