รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศโลก พ.ศ.2561

การจัดอันดับมลพิษ PM2.5 ของเมืองและภูมิภาคทั่วโลก

สิ่งพิมพ์ - มีนาคม 5, 2562
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ IQAir AirVisual ได้เป็นแพลตฟอร์มกลางที่ให้ข้อมูลคุณภาพอากาศตามเวลาจริงในระดับโลกและภูมิภาค

โดยการรวบรวมและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลตามเวลาจริงจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของหน่วยงานรัฐ บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก IQAir AirVisual มุ่งที่จะส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศตามเวลาจริง ประชาชนสามารถลงมือปฏิบัติการเพื่อขออากาศดีกลับคืนมาและปกป้องสุขภาพของตน

รายงานคุณภาพอากาศโลก พ.ศ.2561 นี้ นำเสนอข้อมูลคุณภาพอากาศที่รวบรวมผ่านแพลตฟอร์ม IQAir AirVisual ในปี พ.ศ.2561 โดยเป็นชุดข้อมูล PM2.5 ที่ตรวจวัดโดยสถานีภาคพื้นดินที่มีความพร้อมใช้ของข้อมูลในระดับสูง

รายงานฉบับนี้ยังมาพร้อมกับการแสดงผลข้อมูลเมืองที่มีมลพิษสูงสุดในโลกเชิงปฏิสัมพันธ์ (interactive) แบบออนไลน์ซึ่งสามารถค้นหาคุณภาพอากาศในภูมิภาคและภูมิภาคย่อยต่าง ๆ ในปี พ.ศ.2561 และค้นหาสถานภาพคุณภาพอากาศตามเวลาจริงของสถานที่ทั้งหมดที่รวมอยู่ในรายงานฉบับนี้ ผ่านแผนที่ IQAir AirVisual ซึ่งเป็นแผนที่ที่นำการอ่านค่าคุณภาพอากาศตามเวลาจริงของทั่วโลกจากแหล่งข้อมูลสาธารณะมารวมไว้ในแหล่งเดียวและเข้าถึงได้

อ่านหรือดาวน์โหลดรายงาน ที่นี่

เอกสารสรุปสำหรับสื่อมวลชน : รายงานคุณภาพอากาศโลก 2561

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า