เอกสารสรุปสำหรับสื่อมวลชน : รายงานคุณภาพอากาศโลก 2561

หน้า - มีนาคม 5, 2562

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม ที่นี่

ข้อมูลล่าสุดระบุสถานะของคุณภาพอากาศทั่วโลก

สถานะของคุณภาพอากาศโลก

AirVisual นำเสนอข้อมูลมลพิษ PM2.5[1] ล่าสุดซึ่งรวบรวมมาจากสถานีตรวจวัดแหล่งต่างๆ เพื่อรายงานให้เห็นถึงสถานะของคุณภาพอากาศโลกในปี พ.ศ.2561 โดยเป็นชุดข้อมูลระดับโลกที่ทันต่อเวลาและมีรายละเอียดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและเน้นถึงข้อมูลที่มีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะตามเวลาจริง แหล่งข้อมูล PM2.5 รวมถึงเครือข่ายสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกและการตรวจวัดโดยเครื่อง IQAir AirVisual ที่ดำเนินการโดยบุคคล นักวิจัยและองค์กรไม่แสวงหากำไร

ระดับมลพิษทางอากาศยังคงมีระดับที่สูงถึงขั้นอันตรายในหลายส่วนของโลก ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO แสดงให้เห็นว่ามี 9 ใน 10 คนของประชากรโลกหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษในระดับสูงเข้าไป[2] มลพิษทางอากาศนอกอาคารเป็นสาเหตุอันดับ 4 ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากรโลก และคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในระดับโลกถึง 2.25 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี[3]

รายงานคุณภาพอากาศโลก พ.ศ.2561 แสดงให้เห็นว่า :

  • ชุดข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่า 64% ของเมืองกว่า 3,000 แห่ง มี PM2.5 สูงเกินกว่าข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก 100% ของเมืองที่ตรวจวัดและรายงาน PM2.5 ในตะวันออกกลางและแอฟริกา 99% ของเมืองในเอเชียใต้  95% ของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ 89% ของเมืองในเอเชียตะวันออกก็สูงเกินกว่าข้อกำหนดดังกล่าว  การที่มีหลายพื้นที่ขาดการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศสาธารณะที่ทันสมัย ดังนั้นจึงไม่ได้รวมอยู่ในการวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ จำนวนเมืองที่มีมลพิษ PM2.5 สูงเกินกว่าข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลกคาดว่าจะสูงกว่าจำนวนเมืองที่นำเสนอในรายงานนี้
  • จำเป็นต้องมีการตรวจวัด PM2.5 ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกที่ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล  ข้อมูลคุณภาพอากาศตามเวลาจริงและเป็นสาธารณะนั้นมีความสำคัญไม่เพียงสร้างความเข้มแข็งของประชาชนให้รับมือกับมลพิษทางอากาศและปกป้องสุขภาพอนามัย แต่ยังเป็นจุดหลักในการสร้างความตระหนักและขับเคลื่อนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อต่อกรกับมลพิษทางอากาศในระยะยาวอีกด้วย

เอเชียใต้ : ฝุ่นพิษที่รุนแรงเป็นสถานการณ์ร่วม กรุงเดลี เมืองหลวงของอินเดีย ติดอยู่ในอันดับ 10

ข้อมูลใหม่เปิดเผยให้เห็นถึงขนาดที่แท้จริงของวิกฤตมลพิษทางอากาศในเอเชียใต้ : ในจำนวน 20 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศเลวร้ายที่สุดโลก มี 18 เมืองอยู่ในอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ข้อมูลยังได้ระบุถึงเมืองในเอเชียใต้ 9 แห่งที่มีมพิษทางอากาศแย่กว่ากรุงเดลี ในเอเชียใต้ ประเทศที่มีต้องเผชิญกับวิกฤตฝุ่น PM2.5 ในปี พ.ศ.2561 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ อินเดีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ

ข้อมูลมลพิษทางอากาศในปากีสถานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มาจากเครือข่ายสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ดำเนินการโดยชุมชนในหลายพื้นที่ของประเทศ

แผนที่แสดงการกระจายตัวของสถานีตรวจวัด PM2.5 ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุดสีฟ้าเป็นตำแหน่งสถานีตรวจวัด PM2.5 ของหน่วยงานรัฐบาล จุดสีแดงแสดงตำแหน่งของเครื่องวัดคุณภาพอากาศที่ใช้โดยบุคคลหรือกลุ่ม/องค์กร สถานีตรวจวัด PM2.5 ของหน่วยงานรัฐบาลยังมีอยู่น้อยในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซียมีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสี่ของโลก แต่มีสถานีตรวจวัด PM2.5 เพียง 1 สถานีในกรุงจาการ์ตา ที่เพิ่งรายงานข้อมูลออนไลน์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ประชากรส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียจึงยังขาดข้อมูลคุณภาพทางอากาศที่เหมาะสมว่าตนเองหายใจเอาอะไรเข้าไป ในประเทศไทย มีสถานีตรวจวัด PM2.5 ของกรมควบคุมมลพิษ 10 จุดในเขตกรุงเทพมหานครและมากกว่า 50 จุดที่ดำเนินการโดย กทม. ทั้งหมดยังไม่มีการรายงานค่าตามเวลาจริง หลายสถานีตรวจวัดของ กทม. มักมีปัญหาการใช้งานและการรายงานข้อมูล

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จาการ์ตาและฮานอยเป็นเมืองที่มีปัญหามลพิษ PM2.5 สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่สมุทรสาคร จังหวัดที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร อยู่เป็นอันดับที่ 3 เมื่อคุณภาพอากาศของกรุงปักกิ่งดีขึ้น

กรุงจาการ์ตาอาจแซงหน้าขึ้นมาเป็นเมืองหลวงแห่งมลพิษทางอากาศแทนปักกิ่งในเร็ววัน ระดับของมลพิษ PM2.5 ในปี พ.ศ.2561 น้อยกว่าที่ปักกิ่งราว 12% ในจำนวนเมืองที่มีมลพิษทางอากาศ PM2.5 สูงสุด 5 เมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี 3 เมืองอยู่ในประเทศไทย

ท้องฟ้าในจีนยังคงเป็นสีเทาแต่การแก้ปัญหามีความคืบหน้าอย่างน่าชื่นชม

ความเข้มข้นเฉลี่ยของ PM2.5 ในเมืองต่างๆ ของจีนลดลง 12% จากปี พ.ศ.2560 ถึงปี พ.ศ.2561 จากชุดข้อมูล AirVisual กรุงปักกิ่งอยู่ในอันดับเมืองที่มีมลพิษ PM2.5 อันดับ 122 ของโลก โดยที่ระดับของ PM2.5 ลดลงมากกว่า 40% นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถ้าในปี พ.ศ.2561 ความเข้มข้นของกรุงปักกิ่งยังคงอยู่ในระดับเดียวกับของปี พ.ศ.2556 ก็จะยังอยู่ในอันดับ 21 ของเมืองหลวงที่มีปัญหามลพิษ PM2.5 มากที่สุด

เกาหลีใต้โดดเด่นในกลุ่มประเทศองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)

ในกลุ่มประเทศ OECD ญี่ปุ่นมีสถานีตรวจวัด PM2.5 จำนวน 1,010 แห่งที่รวมอยู่ในรายงานการจัดอันดับ ถือว่ามีมากที่สุดในบรรดาประเทศและภูมิภาคต่างๆ รองลงมาเป็นสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ ในจำนวน 100 เมืองที่มีมลพิษ PM2.5 สูงสุดในกลุ่มประเทศ OECD พบว่าเป็นเมืองในเกาหลีใต้ 44 แห่งในปี พ.ศ.2561 และ 43 แห่ง ในปี พ.ศ.2560 ตามลำดับ ในกลุ่มประเทศ OECD เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศมากที่สุด จากชุดข้อมูลที่รวบรวม มีการพัฒนาเล็กน้อย โดยระดับของ PM2.5 ลดลงราว 5% ต่อปีจากปี พ.ศ.2560 ถึงปี พ.ศ. 2561

วิกฤตมลพิษทางอากาศในภูมิภาคบอลข่านตะวันตกและตุรกี

มีเมือง 10 เมืองในภูมิภาคบอลข่านตะวันตก - บอสเนีย เฮอร์เซโกวินา มาซิโดเนียและโคโซโว - และเมือง 4 เมืองในตุรกีที่มีระดับ PM2.5 สูงมากกว่า 3 เท่าของข้อแนะนำของ WHO มี 8 เมืองในภูมิภาคบอลข่านอยู่ในอันดับต้นๆ ของเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก

ผลกระทบมลพิษ PM2.5 ต่อสุขภาพ

การสัมผัสมลพิษ PM2.5 เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น มะเร็งปอด โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและโรคทางเดินหายใจรวมถึงโรคหืดหอบ โดยเฉลี่ย ช่วงชีวิตของคนทั่วโลกจะสั้นลงประมาณ 1.8 ปี อันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศ หรืออีกนัยหนึ่ง หากทุกคนมีชีวิตอยู่ในอากาศดี เราจะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น 1.8 ปี[4] ยกตัวอย่างเช่น เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่ง จาการ์ตา และฮานอย มลพิษทางอากาศเพิ่มความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากโรคทางเดินหายใจ 40% และโรคหืดหอบ 20%[5] ในผู้ใหญ่ ความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 25-30% และความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 2 เท่า[6]

ข้อเรียกร้องของกรีนพีซต่อรัฐบาลต่างๆ ทั่วโลก

  1. ขยายและยกระดับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศ โดยที่ประชาชนไม่ว่าจะอยู่แห่งใดสามารถตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ที่รัฐบาลของตนไม่สามารถทำได้ การเข้าถึงข้อมูลและความรู้จะช่วยให้ผู้คนลงมือปฏิบัติการเพื่อให้อากาศดีกลับคืนมา
  2. ตั้งเป้าหมายและกรอบเวลาและจัดทำแผนปฏิบัติการที่ทำให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
  3. ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ในพื้นที่ที่เผชิญกับปัญหาคุณภาพอากาศที่เลวร้ายโดยการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและระบบการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน และยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดในการปล่อยมลพิษจากภาคการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม ยานยนต์และแหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆ


แหล่งอ้างอิงของข้อมูลและภาพกราฟฟิก

แหล่งข้อมูลและกราฟฟิกที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับ เช่น แผนที่ สามารถเข้าไปดูได้ ที่นี่

ข้อแนะนำในการใช้รายงานคุณภาพอากาศโลก พ.ศ.2561 เว็บไซต์และกราฟฟิก IQAir AirVisual

เรายินดีที่จะแบ่งปันกราฟฟิก ข้อมูลและข่าวสารต่างๆในรายงานคุณภาพอากาศโลก พ.ศ.2561 IQAir AirVisual และเว็บไซต์การจัดอันดับเมืองและภูมิภาคที่ : www.airvisual.com/world-most-polluted-cities

ในการทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศ เราขอให้มีการอ้างถึงแหล่งที่มาและลิขสิทธิ์ของกราฟฟิกและข้อมูลตามข้อแนะนำต่อไปนี้ :

เมื่ออ้างถึง :

  • การจัดอันดับเมือง พ.ศ. 2561 หรือ เว็บไซต์ IQAir AirVisual ที่จัดอันดับเมือง สามารถดาวน์โหลดได้จากข้อมูล “world’s most polluted cities ของ IQAir AirVisual” โดยใช้ข้อความ “world’s most polluted cities” ตาม link : https://www.airvisual.com/world-most-polluted-cities

  • คุณภาพอากาศของเมือง ประเทศ ภูมิภาค ให้ใช้ “[ตำแหน่งของพื้นที่] คุณภาพอากาศ/มลพิษทางอากาศ (โดยใช้ hyperlink บนเว็บไชต์ AirVisual ที่โยงกับเมือง ประเทศ หรือภูมิภาคนั้นๆ คุณสามารถค้นหาเมือง ประเทศ ภูมิภาค จาก AirVisual webpage โดยพิมพ์ชื่อลงใน search bar.

เช่น :   Bangladesh air quality … (> https://www.airvisual.com/bangladesh )

          Hanoi air pollution … (> https://www.airvisual.com/vietnam/hanoi )

  • เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ IQAir AirVisual ที่ดำเนินการโดยบุคคล นักวิจัยและองค์กรไม่แสวงหากำไร ให้ใช้ “air quality monitor” พร้อมข้อความ “air quality monitor” ตาม hyperlinked https://www.airvisual.com/air-quality-monitor

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ กรุณาติดต่อ IQAir AirVisual ที่


[1] ในขณะที่ผลกระทบด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศทั่วโลกมุ่งเน้นไปที่ PM2.5 ยังมีมลพิษทางอากาศชนิดอื่นๆ เช่น ฝุ่นขนาดเล็กมากๆ ไนโตรเจนไดออกไซด์และโอโซนซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ การพิจารณาเพียง PM2.5 เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้ทำให้เห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ของคุณภาพอากาศและความเสี่ยงด้านสุขภาพในบางภูมิภาคที่อาจมีระดับของ PM2.5 ต่ำโดยเปรียบเทียบ

[6] คำนวณจากข้อมูล  AirVisual โดยใช้แบบจำลอง Global Burden of Disease risk model สำหรับ PM2.5: http://ghdx.healthdata.org/record/global-burden-disease-study-2010-gbd-2010-ambient-air-pollution-risk-model-1990-2010

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า