บันทึกชุมชนบางพลีและคลองสำโรง

ชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของคนกับคลอง

สิ่งพิมพ์ - มกราคม 29, 2557
พยัญชนะ “ค” ในภาษาไทยถูกนำมาสร้างสรรค์ประกอบคำเพื่อสื่อสารความหมายหลากหลายร้อยคำ ดังเช่น คำว่า “คนกับคลอง” ที่กล่าวถึงในบันทึกชุมชนบางพลีฯ เล่มนี้ ได้สอดแทรกความหมายของความสัมพันธ์ดังกล่าวผ่านประสบการณ์ชีวิตจากผู้นำชุมชนต่างๆ ของเทศบาลตำบลบางพลี ที่ได้เฝ้ามองสายน้ำแห่งคลองสำโรงมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังเต็มเปี่ยมด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ จวบจนเมื่อสายน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ลดน้อยลง และสูญหายไปในปัจจุบัน

 

เป้าหมายสูงสุดของบันทึกชุมชนบางพลีฯ คือ
1) ความคาดหวังที่อยากเห็นความอุดมสมบูรณ์ของคลองสำโรงกลับคืนมา จากการร่วมมือของทุกภาคส่วนในเทศบาลคลองสำโรง และ
2) เพื่อเป็นแนวทางที่จะจุดประกายให้แก่เครือข่ายและชุมชนอื่นๆ เพื่อรักษาและปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำของตนต่อไป แต่จะไปถึงเป้าหมายดังกล่าวหรือไม่ ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้จนกว่าท่านจะอ่านมันจนจบ และลงมือตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

ดาวน์โหลด บันทึกชุมชนบางพลีฯ

หมวด
ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า