Global Shift

Countries and subnational entities phasing out existing coal power plants and shrinking the proposed coal power pipeline

สิ่งพิมพ์ - ตุลาคม 20, 2560
ผลการวิจัยครั้งล่าสุดของ โคลสวอร์ม และ กรีนพีซ พบว่า ตั้งแต่ปี 2553 มากกว่าหนึ่งในสี่ของบริษัท 1,675 แห่ง ที่เป็นเจ้าของโครงการหรือวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้เลิกประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมถ่านหินแล้วทั้งหมด

ขนาดที่ว่านี้เท่ากับโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่รวมกัน 370 แห่ง ซึ่งใหญ่มากพอที่จะผลิตไฟฟ้าให้อังกฤษและพื้นที่เท่ากันได้ 6 ประเทศ และเทียบเท่าเกือบครึ่งล้านล้านเหรียญสหรัฐฯของมูลค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช้งานหรือไม่พัฒนาอีกต่อไปแล้ว

ขณะที่บริษัทผลิตไฟฟ้าอีกจำนวนมากอยู่ในช่วงที่ต้องปฎิรูปอย่างรวดเร็ว งานวิจัยชิ้นนี้ยังแสดงให้เห็นว่า ทั้ง 23 ประเทศ รัฐและเมืองนี้ จะยกเลิกการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน หรือไม่ก็กำหนดกรอบเวลาการเลิกใช้ให้แล้วเสร็จภายในปี 2573

 

 

"Global Shift: Countries and Subnational Entities Phasing Out Existing Coal Power Plants and Shrinking the Proposed Coal Power Pipeline"

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า