คู่มือเพิ่มผัก

คู่มือสำหรับมือใหม่หัดรัก(ผัก)

สิ่งพิมพ์ - กันยายน 20, 2561
คู่มือสำหรับมือใหม่หัดรัก(ผัก) ไม่ว่าจะเป็นชนิดผักโภชนาการของต่างๆ รวมถึงวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ และอาหารสัตว์ โดยใช้วัตถุดิบง่ายๆภายในชุมชนของเราเองอีกด้วย