เราได้อะไรจากกฏหมายพลังงานหมุนเวียน (ฉบับย่อ)

สิ่งพิมพ์ - สิงหาคม 1, 2555
50,000 พลิกพลังงานสกปรกเป็นพลังงานสะอาด 5,000 พลิกผู้ซื้อมาเป็นผู้ผลิต 500 พลิกผู้จ่ายค่าไฟมาเป็นผู้จำหน่าย 50 พลิกความสั่นคลอนสู่ความมั่นคง 5 พลิกพลังงานล้าสมัยสู่การปฏิวัติพลังงาน

energy [r]evolution

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทดแทนอะไรได้บ้าง ? ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินส่งผลเสียอย่างไร ? ประสิทธิภาพของกฏหมายพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก ?

และคำถามอื่นๆ มีคำตอบอยูที่นี่RE exhibition