สารพิษในเส้นใย

เงื่อนงำที่ซุกซ่อนในเสื้อผ้า

สิ่งพิมพ์ - ธันวาคม 6, 2555
เปิดโปงอุตสาหกรรมฟอกย้อมและสิ่งทอกับบทบาทในการปล่อยมลพิษลงสู่แม่น้ำในประเทศเม็กซิโก

สายน้ำถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับวัฒนธรรมของประเทศเม็กซิโก แต่กระนั้นสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำกลับถูกคุกคาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมลพิษที่ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนกับภาวะขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค กว่าร้อยละ 70 ของแหล่งน้ำสะอาดในประเทศเม็กซิโกกำลังได้รับผลกระทบจากมลพิษหลายสาเหตุ และความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพสืบเนื่องมาจากมลพิษทางน้ำนั้นยิ่งนำไปสู่ความขัดแย้งกันในหลายภูมิภาคของประเทศ

เม็กซิโกเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยีนส์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นแหล่งโรงงานตัวแทนผลิตรายสำคัญให้กับตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นเม็กซิโกจึงถือเป็นประเทศที่สำคัญในด้านการอุตสาหกรรมฟอกย้อมและสิ่งทอ สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาที่กำลังได้รับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบกับกฎหมายที่ยังไม่สามารถจัดการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันด้วยแล้ว แหล่งน้ำในเม็กซิโกจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ควรได้รับการคุ้มครองมากที่สุด

จากผลการสำรวจในอุตสาหกรรมฟอกย้อมและสิ่งทอในประเทศเม็กซิโกได้พบว่ามีสารเคมีอันตรายหลากหลายประเภทในน้ำเสียที่ถูกทิ้งจากสองโรงงานหลัก ซึ่งทั้งคู่ต่างมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและการซักล้างก่อนจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์สิ่งทอในประเทศเม็กซิโก

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Toxic Threads: Under Wraps

อ่าน รายงานด้านเทคนิค โดยห้องทดลองวิจัยของกรีนพีซ

หมวด