ผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและตะกอนดินลำห้วยคลิตี้ พ.ศ. 2555

14 ปี คลิตี้รอคอย...ถึงเวลารัฐต้องแก้ไขจัดการ

สิ่งพิมพ์ - พฤษภาคม 10, 2555
สารตะกั่วห้วยคลิตี้ ผลศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและตะกอนดินในลำห้วยคลิตี้ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยหน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "14 ปี คลิตี้รอคอย...ถึงเวลารัฐต้องแก้ไขจัดการ"

 

จำนวนหน้า : 35

ผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้าและตะกอนดินลำห้วยคลิตี้ พ.ศ. 2555

หมวด