รายงานประจำปี 2558

ร่วมกันสร้างอนาคตที่เราต้องการ

สิ่งพิมพ์ - ตุลาคม 28, 2559
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงจากการพัฒนาที่ไร้ขีดจำกัดในภูมิภาคนี้ เรามีอายุย่างปีที่ 15 แล้วในปี 2558 ซึ่งเป็นโอกาสที่จะทบทวนการทำงานรณรงค์ของเราเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค

ช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมา เราลักดันผู้มีอำนาจตัดสินใจในภูมิภาคโดยเรียกร้องให้นำระบบพลังงานหมุนเวียนมาใช้อย่างขนานใหญ่ยุติการทำลายผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ในอินโดนีเซีย เป็นประจักษ์พยานและเปิดโปงมลพิษทางน้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท้าทายบริษัทต่างๆ ในทางกหมายเพื่อรักษาระบบอาหารของเราให้ยั่งยืน และทำงานกับกลุ่มองค์กรต่างๆ อย่างกว้างขวางเพื่อยุติการทำประมงผิดกหมาย

วันนี้ เรามองกลถึงอนาคต เรารู้ว่าภารกิจของเรายังคงเป็นเช่นเดิม คือปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม เปิดโปงและหยุดยั้งอาชากรรมสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้เกิดการพันาที่สะอาดภารกิจดังกล่าวนี้ล้วนเร่งด่วนมากขึ้

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลกและเป็ถิ่นที่อยู่อาศัยของประชากรเกือบหนึ่งในสิบของโลก ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาภูมิภาคนี้กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษกิจที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่การขยายตัวทางเศรษกิจสร้างภาระให้ระบบนิเวศและเปิดทางให้กับแนการบริโภคที่ร้ความยั่งยืนมากขึ้น ขณะที่ ประชากรในภูมิภาคนี้ตกอยู่ในความเสี่ยงอันใหญ่หลวงจากลกระทบของการทำลายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แม้ว่าแนวโน้มและความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกจะส่งลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราตระหนักดีว่า งานรณรงค์ปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรานั้นส่งลในระดับโลกเช่นกัน

เมื่อเรามองปข้างหน้า เรายังต้องขับเคลื่อนปพร้อมกับพลังของผู้คนที่มีร่วมกัน อนาคตของสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคและของโลกอยู่ในมือเราทุกคน โดยการร่วมมือกัน เราสามารสร้างอนาคตของสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีสันติภาพสำหรับเราทุกคน

อ่านรายงานประจำปี 2558

 

GP-SEA-Annual-Report-2015

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า