โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินบีแอลซีพี

สิ่งพิมพ์ - พฤษภาคม 9, 2548
ที่มาและผลกระทบของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินบีแอลซีพี ทางเลือกพลังงาน และ ข้อเรียกร้องของกรีนพีซ

Download document

Num. pages: 4