จุดยืนของกรีนพีซว่าด้วยความเป็นธรรมและการปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศ

สิ่งพิมพ์ - มิถุนายน 16, 2552
ข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ควบคู่กับความเข้าใจที่มากขึ้นในเรื่องของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลก ได้ส่งสัญญานเตือนภัยให้กับโลกของเรา ระบบภูมิอากาศโลกนั้นอ่อนไหวและเปราะบางมากกว่าที่เราคิด และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกแม้เพียงเล็กน้อย คาดว่าจะนำไปสู่ความเสี่ยงร้ายแรงที่สัมพันธ์กับการสูญสิ้นสายพันธุ์สิ่งมีชีวิต และเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้ว เป็นต้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการลงมือปฏิบัติการอย่างแข็งขันในระดับโลกที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ใกล้ศูนย์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายในกลางศตวรรษ เพืี่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับเป็นหายนะ และทุกประเทศจำเป็นต้องเข้าร่วมในความพยายามนี้ รัฐบาลทั่วโลกที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ กรุงโคเปนเฮเกนในเดือนธันวาคม 2552 นี้ ต้องบรรลุข้อตกลงที่มีตั้งเป้าหมายอันมุ่งมั่นและเข้มแข็งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และให้การสนับสนุนทางการเงินและอื่นๆ เพื่อทำให้ประเทศกำลังพัฒนาดำเนินแนวทางการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ และเพื่อปรับตัวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้

Download document

Num. pages: 5