หยุดยุคถ่านหิน: ชุดข้อมูลภัยที่แท้จริงของถ่านหิน

สิ่งพิมพ์ - พฤษภาคม 23, 2558

เรื่องสกปรกของถ่านหิน

ผลกระทบของถ่านหินต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

โลกของเรากำลังเสพติดถ่านหิน ถ่านหินทำลายชวีตและสร้างผลกระทบต่อโลกอย่างมิอาจฟื้นคืนได้ ในแต่ละปีผู้คนนับแสนเสียชีวิตจากมลพิษของถ่านหิน มากว่าล้านคนทั่วโลกทนทุกข์ทรมานจากโรคหอบหืด หัวใจวาย ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลและต้องหยุดงาน ผู้คนที่ต่อต้านถ่านหินต้องเผชิญหน้ากับความรุนแรงและการกดขี่

 

ดาวน์โหลด ฉบับภาษาไทย

Download English version here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่านหินสะอาด คือ การโป้ปดอันสกปรก

ถ่านหินสกปรกพยายามสร้างภาพลักษณ์อย่างเต็มที่ ผู้สนับสนุนถ่านหินต่างพากันหาหนทางให้พวกเขาเข้าสู่การเป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคตโดยการโฆษณาถึง “ประสิทธิ์ภาพสูง มลพิษต่ำ” ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน อุตสาหกรรมถ่านหินยังพยายามที่จะดึงเงินจากกองทุนปกป้องสภาพภูมิอากาศ เช่น กลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism) เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าถ่านหิน

 

ดาวน์โหลด ฉบับภาษาไทย

Download English version here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สู่หายนะของสภาพภูมิอากาศ

ถ่านหินก่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศ 

ถ่านหิน คือตัวการสําคัญที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น โดยน้ำมือของมนุษย์ โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นแหล่งกําเนิดคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 37 ของการปล่อยทั่วโลก และร้อยละ 72 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคการผลิตไฟฟ้าเป็นตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 41 จากการปล่อยก๊าซทั้งหมดทั่วโลก หากความต้องการถ่านหินใน ระดับโลกเพิ่มมากขึ้นและมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1,200 แห่ง ทั่วโลกตามแผนที่วางไว้ ก๊าซเรือนกระจกจะทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกเพิ่มขึ้น 6 องศาเซลเซียสภายในปี 2100 ขีดจํากัดที่ยอมรับในระดับสากล คือ อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกเพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 องศาเซลเซียสจะนํา ไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่สุดขั้วอันเป็นสาเหตุ ของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่และทําให้สังคมมนุษย์ไม่อาจทนอยู่ได้ 

 

 

ดาวน์โหลด ฉบับภาษาไทย

Download English version here

 

 

 

 

 

 

 

 

ความกระหายที่ไม่สิ้นสุด

ถ่านหินใช้น้ําและก่อมลพิษต่อแหล่งน้ําาของเราได้อย่างไร

น้ำสะอาดที่ปลอดภัย ราคาที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ เป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดแคลนที่สุดในโลกของเรากําลังถูก คุกคามโดยอุตสาหกรรมถ่านหิน น้ำจืดปริมาณมหาศาลถูกนําามาใช้และ ปนเปื้อนมลพิษจากการทําาเหมืองถ่านหิน รวมถึงการขนส่งและการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1000 เมกะวัตต์หนึ่งแห่งในอินเดียใช้ น้ำพอๆ กับความต้องการพื้นฐานของคนเกือบ 700,000 คน โดยปกติ โรงไฟฟ้าถ่านหินใช้น้ำประมาณร้อยละ 8 จากความต้องการน้ำทั้งหมด ความต้องการน้ำอันไร้ขีดจําากัดของอุตสาหกรรมถ่านหินเป็นเรื่องน่า กังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคขนาดใหญ่ ซึ่งได้แก่ อินเดีย จีน ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ที่กําาลังเผชิญกับวิกฤตน้ำและกําลังมีแผนขยายอุตสาหกรรมถ่านหินขนาดยักษ์ 

 

ดาวน์โหลด ฉบับภาษาไทย

Download English version here