แผนการปฏิวัติพลังงานโดยสังเขป

สิ่งพิมพ์ - ตุลาคม 30, 2551
ในห้วงเวลาของวิกฤตเศรษฐกิจนี้ ความจำเป็นในการสนับสนุนแผนการปฏิวัติพลังงานของกรีนพีซยิ่งมีแรงส่งเพิ่มมากขึ้น แผนการปฏิวัติพลังงานแสดงให้เห็นว่า เราจะจัดการกับวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร โดยการลงทุนในระบบพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพ ทางพลังงานซึ่งจะช่วยสร้างสมดุลให้กับสภาพเศรษฐกิจ นี่เป็นแผนการปฏิวัติพลังงานโลกฉบับที่สอง นับจากที่มีการจัดพิมพ์รายงานฉบับแรกในเดือนมกราคม 2550 หลายต่อหลายประเทศมองเห็นผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่ได้จากระบบพลังงานหมุนเวียน

Download document

Executive summary: รายงานฉบับนี้ได้คำนวณการประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงโดยรวมสำหรับภาคพลังงาน ซึ่งจะเพิ่มไปถึง 18.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2573 หรืออยู่ในราว 7.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ยิ่งไปกว่านั้น การประหยัดต้นทุนโดยการลดความต้องการพลังงานซึ่งใช้มาตรการประสิทธิภาพ พลังงานในภาคการขนส่งและภาคการผลิตความร้อนคิดเป็นเงินนับล้านล้านเหรียญสหรัฐ นอกเหนือจากการประหยัดที่ได้กล่าวมาข้างต้นในภาคการผลิตไฟฟ้า

Num. pages: 4