อาหาร-ถ่านหิน จุดตัดการพัฒนาบนพื้นที่เกษตรกรรม พนมสารคาม-สนามชัยเขต

สิ่งพิมพ์ - ตุลาคม 17, 2556
หนังสือ "อาหาร-ถ่านหิน จุดตัดการพัฒนาบนพื้นที่เกษตรกรรม พนมสารคาม-สนามชัยเขต" เล่มนี้ มาจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความห่วงกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื่อเพลิง 600 เมกะวัตต์ ของบริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน) ซึ่งอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตดำเนินการในพื้นที่ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จึงได้ชวนกันลงมือทำการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพด้วยตัวพวกเขาเอง

 เรียกปฏิบัติการนี้ว่า "เอชไอเอชุมชน" โดยมีหน่วยงานและนักวิชาการภายนอกเป็นที่ปรึกษา

  ดาวน์โหลดรายงาน (24 MB)

 

 

 

 

 

  

จดหมายถึงประธานและคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน EHIA ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ที่นี่