ก่อน "กลาย" เป็นอื่น

จากท้องทะเล สู่ ผืนแผ่นดิน : จากคนหาปลาสู่คนกินปลาทั้งโลก

สิ่งพิมพ์ - มกราคม 26, 2555
ชายทะเลที่ทอดยาวระหว่างสิชลกับท่าศาลาเป็นผืนน้ำและแผ่นดินเรียงยาวประมาณ ๓๐ กม.บนพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นที่อาศัยของชีวิตคนหลายพันครัวเรือน ร่วมหมื่นชีวิตแต่ละครอบครัวชีวิตล้วนผูกพันอยู่กับผืนน้ำและหาดทรายตลอดจนธรรมชาตินานาชนิด ที่นี่คือ จิตวิญญาณของพวกเขา ผืนน้ำคือจิตวิญญาณ ชายหาดคือจิตวิญญาณ ป่าละเมาะและป่าชายเลนคือจิตวิญญาณ และองค์ประกอบที่คนภายนอกเห็นเป็นเพียงความสวยงามทางทัศนียภาพ เเต่สำหรับคนที่นี่ ทั้งหมดคือชีวิต

ฉบับเเรก ก่อน "กลาย" เป็นอื่น
จากท้องทะเล สู่ ผืนแผ่นดิน : จากคนหาปลาสู่คนกินปลาทั้งโลก

จากท้องทะเล สู่ ผืนแผ่นดิน : จากคนหาปลาสู่คนกินปลาทั้งโลก

ร้อยความคิด พันเสียง หมื่นปากคำผ่านงานเอชไอเอชุมชน
เครือข่ายประมงพื้นบ้าน สิชล
ท่าศาลา นครศรี

จำนวนหน้า : 21

จากท้องทะเล สู่ ผืนแผ่นดิน : จากคนหาปลาสู่คนกินปลาทั้งโลก