คู่มืออาหารปลอดจีเอ็มโอ 2551

สิ่งพิมพ์ - มิถุนายน 27, 2551
กรีนพีซจัดทำคู่มือ "อาหารปลอดจีเอ็มโอ" แจกฟรีให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป เพื่อให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์ัรับรู้ว่าอาหารที่ตนบริโภคอยู่ทุกวันนั้นมีส่วนประกอบของจีเอ็มโอหรือไม่ และมีสิทธิ์ที่จะเลือกปฏิเสธอาหารจีเอ็มโอเหล่านั้น โดยกรีนพีซได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้ผลิตอาหารในประเทศไทย เพื่อขอรับทราบนโยบายและมาตรการในการใช้วัตถุดิบที่เป็นจีเอ็มโอ ประกอบกับผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ คู่มือเล่มนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากคู่มือจ่ายตลาดปี 2549 โดยนำเสนอเฉพาะรายชื่อบริษัทในบัญชีเขียว และจากการส่งแบบสอบถามระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2551

ge-free-food-guidebook-2008

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า