ธุรกิจแห่งความเสี่ยง - การสรุปประเด็นของรายงานว่าด้วยผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการควบคุมที่เกิดจากการปล่อยพันธุ์ข้าวดัดแปลงพันธุ์กรรมโดยไม่ตั้งใจสู่ระบบการค้าข้าวของสหรัฐฯ

สิ่งพิมพ์ - พฤศจิกายน 7, 2550

Download document

Executive summary: กรีนพีซได้มอบหมายให้นักเศรษฐศาสตร์ด้านการเกษตรอิสระดำเนินการตรวจสอบผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากกรณีอื้อฉาวเรื่องการปนเปื้อนของข้าวดัดแปลงพันธุกรรม รายงานเรื่อง “ธุรกิจแห่งความเสี่ยง” ฉบับนี้ซึ่งจัดทำโดย ดร. อี. นีล บลู จากบริษัทที่ปรึกษานีล บลู รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา และได้รับการตีพิมพ์โดยองค์กรกรีนพีซสากล ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2550 ได้ระบุและบ่งชี้ปริมาณของผลกระทบทางด้านการเงินที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมข้าว และได้ประมาณว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั่วโลกน่าจะสูงเกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หนี้สินของเบเยอร์อาจมีสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลของการฟ้องร้องคดีและค่าเสียหายเชิงลงโทษที่บริษัทอาจได้รับ

Num. pages: 6