คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวฉบับที่ 6 (ธันวาคม 2550)

สิ่งพิมพ์ - พฤศจิกายน 28, 2550
การจัดอันดับอันดับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวโดยกรีนพีซล่าสุดในฉบับที่ 6 เดือนธันวาคม 2550 ซึ่งกรีนพีซได้ขยายการประเมินไปยังผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมส์และผู้ผลิตโทรทัศน์เป็นครั้งแรก เพิ่มเติมจากการประเมินเพียงผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือดังครั้งก่อนๆ พบว่าผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมส์ได้รับคะแนนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

Download document

Executive summary: ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่สามอันดับสุดท้ายล้วนเป็นผู้ผลิตที่เพิ่งได้รับการประเมินเป็นครั้งแรก โดยนินเทนโดผู้ผลิตครื่องเล่นเกมส์ Wii จากญี่ปุ่นได้ 0 คะแนน (จากคะแนนรวม 10 คะแนน) ฟิลิปส์ผู้ผลิตทีวีจากยุโรปได้ 2 คะแนน และตามมาด้วยไมโครซอฟท์ผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมส์ XBOX ได้ 2.7 คะแนน ในปี 2549 เครื่องเล่นเกมส์เป็นหนึ่งในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอัตราการเติบโตสูง มียอดจำหน่ายทั่วโลกประมาณ 62.7 ล้านเครื่องและมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นท ี่14.6 เปอร์เซ็นต์ ผู้นำตลาดคือนินเทนโด โซนี่ และไมโครซอฟท์ อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์และนโยบายของผู้ผลิตเหล่านี้ยังห่างไกลต่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะนินเทนโดซึ่งเป็นผู้ผลิตรายแรกที่ได้ 0 คะแนน ผลจากการที่ไม่มีนโยบายและการปฏิบัติด้านสารเคมีและด้านความรับผิดชอบของผู้ผลิตในการรับสินค้าที่ไม่ใช้แล้วกลับคืนและนำไปรีไซเคิล

Num. pages: 6

หมวด