บทคัดย่อ รายงานพลังงานลมแห่งมณฑลกวางตุ้ง

สิ่งพิมพ์ - พฤศจิกายน 1, 2548
รายงานเรื่องพลังงานลมแห่งมณฑลกวางตุ้งเป็นรายงานชุดใหม่ของแกรราด แฮสแซน ที่ปรึกษาด้านพลังงานลมระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับ ภายใต้การสนับสนุนของกรีนพีซ รายงานฉบับนี้วิเคราะห์จากฐานข้อมูลเรื่องแหล่งพลังงานลมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด รวมไปถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลก โดยได้ข้อสรุปว่า ภายในปี 2563 ปริมาณสูงสุดจากพลังงานลมในมณฑลกวางตุ้งจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 20,000 เมกะวัตต์ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง เป็นไปได้ว่า จะสามารถนำพลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 35,000 กิ๊กกะวัตต์

Download document

Num. pages: 6