คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว ฉบับที่ 11 - มีนาคม 2552

สิ่งพิมพ์ - มีนาคม 31, 2552
คู่มือจัดอันดับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่ 11 ของกรีนพีซระบุ เอชพี เลอโนโว และเดล คะแนนลดลงจากเดิม โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 รายนี้ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่เคยให้ไว้ว่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของตนปราศจากพลาสติกพีวีซี (PVC) และสารทนไฟจำพวกโบรมีน (Brominated Flame Retardants-BFRs) ภายในปีนี้ ในบรรดาผู้นำตลาดคอมพิวเตอร์ 5 อันดับแรกนั้น แอปเปิ้ลและเอเซอร์ ได้เริ่มยกเลิกการใช้สารพิษอันตรายออกจากผลิตภัณฑ์ของตน โดยตั้งแต่ปลายปี 2551 ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิ้ลทั้งหมดได้ปลอดจากพลาสติกพีวีซี (PVC) และสารทนไฟจำพวกโบรมีน (BFRs) แล้ว ยกเว้นเพียงสายไฟต่อปลั๊กที่ยังไม่สามารถทำให้ปลอดพลาสติกพีวีซี (PVC) ได้ทั้งหมดเนื่องจากข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี

Download document

Num. pages: 35