lndustrial Pollution in Pasig River

สิ่งพิมพ์ - มีนาคม 19, 2550
รายงานนี้เสนอสถานะของสารพิษที่ตกค้างยาวนาน(POPs)ใน 7 ประเทศในเอเซีย ซึ่งมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เพียงน้อยนิด จึงน่าจะทำให้รู้สึกถึงความปลอดภัย

Download document

Num. pages: 3

หมวด