ไนเตรทกับคุณภาพน้ำใต้ดินในประเทศไทย

สิ่งพิมพ์ - พฤศจิกายน 26, 2550
ปัจจุบันพบว่าประชากรกว่า 1.1 พันล้านคนทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย เฉพาะในภูมิภาคเอเชียเพียงอย่างเดียว พบสถิติการเสียชีวิตของทารกสูงถึง 500,000 ราย/ปี เนื่องจากขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดและในปริมาณที่เพียงพอ (UNEP, 2002)

Download document

Executive summary: การเกษตรกรรมแบบอุตสาหกรรมที่เร่งเร้าให้มีการใช้ปุ๋ยในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น เป็นภัยคุกคามแหล่งน้ำสะอาดของโลก โดยพบว่าแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงเนื่องจากปนเปื้อนด้วยปุ๋ยและสารเคมีเกษตร (Scanlon et al., 2007) ปุ๋ยที่เหลือจากการเกษตรถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ำผิวดินทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า สาหร่ายเป็นพิษ หรือ “Algal Bloom” ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำนั้นๆตายเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้การใช้ปุ๋ยมากเกินความจำเป็นก่อให้เกิดการสะสมของปุ๋ยที่เหลือในดิน ท้ายสุดปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน สร้างมลพิษให้กับแหล่งน้ำดื่มที่สำคัญของประชาชน น้ำดื่มที่ปนเปื้อนปริมาณไนเตรทสูงสามารถทำให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก (Camargo and Alonso, 2006) หากพิจารณาในช่วง 40 ปีที่ผ่านมาพบว่าทั่วโลกมีการใช้ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้นกว่า 700% ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมลง

Num. pages: 37

หมวด