Infographic ปัญหาวิกฤตทะเลไทย

เรือประมงที่ไร้ความรับผิดชอบ ต้นเหตุปัญหาวิกฤตทะเลไทย

สิ่งพิมพ์ - มิถุนายน 19, 2558
ประเทศไทยมีทรัพยากรทางทะเลเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงชาวไทยและส่งออกไปภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้อย่างยั่งยืนหากเราตระหนักที่จะดูแลท้องทะเลร่วมกัน แต่ที่ผ่านมาการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งและการพัฒนากิจการประมงของไทยเป็นไปในทางทำลายเพื่อกอบโกยเงินให้มากที่สุด "การจัดการประมงอย่างยั่งยืน จึงคือ การคืนชีวิตให้ทะเลไทย"

ร่วมลงชื่อ"สร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อปกป้องและฟื้นฟูทะเลไทย" ด้วยกันที่นี่


คลิกที่นี่หรือที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่


ขอขอบคุณทีมงาน Infographic MOVE ภายใต้เครือ CreativeMOVE ที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานดีๆ เพื่อเผยแพร่และรณรงค์ "ปกป้องและฟื้นฟูทะเลไทย" ด้วยกันกับเรา