พรรคการเมืองไทยและนโยบายสิ่งแวดล้อม: บทวิเคราะห์เบื้องต้นของกรีนพีซ

สิ่งพิมพ์ - ธันวาคม 14, 2550
นับถอยหลังเหลือเวลาอีกไม่นานก่อนที่คนไทยจะมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนรัฐบาลชุด "ขิงแก่" ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) อีกครั้งหนึ่ง กระแสที่มาแรงมากๆ ก็ไม่พ้นเรื่องของการที่ทุกพรรคการเมืองต่างขับเคี่ยวหาเสียงกันแบบเอาเป็นเอาตาย โดยเฉพาะ "นโยบายประชานิยมแบบลด แลก แจก แถม สะบัดช่อ" เรียกได้ว่าแทบทุกพรรคการเมือง ทั้งรุ่นเก่า รุ่นใหม่ ต่างหยิบยกมาเป็น "ไม้เด็ด" หวังพิชิตใจคนไทยให้เลือกพรรคเข้ามาบริหารประเทศ

Download document

Executive summary: การเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น พรรคการเมืองส่วนใหญ่ได้ชูนโยบายที่สำคัญๆ เพื่อดึงคะแนนเสียงจากประชาชนเพื่อให้ได้ที่นั่งในสภาจำนวนมาก นโยบายส่วนใหญ่ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาประเด็นในการหาเสียง คือ นโยบายด้านเศรษฐกิจ แต่นอกเหนือจากนโยบายด้านเศรษฐกิจแล้ว กรีนพีซเล็งเห็นว่านโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของระบบนิเวศ การพัฒนาใดก็ตามควรอยู่บนพื้นฐานของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ในฐานะที่เป็นองค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม กรีนพีซทำงานผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นสารพิษ วิศวพันธุกรรม พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาตั้งแต่พ.ศ. 2543 อย่างต่อเนื่อง ในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 นี้ เพื่อศึกษาวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมของพรรคการเมืองที่ลงเลือกตั้ง กรีนพีซได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังพรรคการเมือง 7 พรรค ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย พรรคพลังประชาชน พรรคเพื่อแผ่นดิน พรรคมัชฌิมาธิปไตย พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา และ พรรคความหวังใหม ่โดยมีพรรคการเมือง 3 พรรคที่ตอบรับให้เข้าสัมภาษณ์ คือ พรรคชาติไทย พรรคพลังประชาชน และ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา พรรคที่ได้ตอบรับแต่ยังไม่สามารถเข้าสัมภาษณ์ได้ คือ พรรคประชาธิปัตย์ ส่วนพรรคการเมืองที่เหลือ คือ พรรคเพื่อแผ่นดิน พรรคมัชฌิมาธิปไตย และ พรรคความหวังใหม่นั้น ไม่ตอบรับแบบสอบถามแต่อย่างใด

Num. pages: 13

หมวด