บทสรุป: ต้นทุนที่แท้จริงของถ่านหิน: ภาระที่ประชาชนและโลกต้องแบกรับจากเชื้อเพลิงที่สกปรกที่สุดในโลก

สิ่งพิมพ์ - ธันวาคม 15, 2551
คำกล่าวที่ว่าถ่านหินทำลายและสร้างความเสียหายให้กับโลกและสุขภาพของพวกเราอาจเป็นคำกล่าวที่น้อยกว่าความเป็นจริงในศตวรรษนี้ ถึงกระนั้นก็ตามเรายังคงเดินหน้าทำเหมืองและเผาไหม้ถ่านหินต่อไป โดยเพิกเฉยกับ “ต้นทุนผลกระทบภายนอก” จากถ่านหิน ที่แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำลายป่า โรคระบบทางเดินหายใจ อุบัติเหตุในเหมือง ฝนกรด หมอกควันพิษ และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุตสาหกรรมถ่านหินไม่ได้เป็นผู้ชดใช้ความเสียหายที่ตนเองเป็นผู้ก่อ แต่โลกในภาพรวมเป็นผู้ต้องชดใช้ ต้นทุนที่แท้จริงของถ่านหิน คือ ต้นทุนที่รายงานฉบับนี้เปิดเผยโดยการคำนวณผลกระทบทั่วโลกออกมาเป็นปริมาณค่าใช้จ่ายทางการเงินในส่วนที่คำนวณได้ และแสดงให้เห็นเบื้องต้นว่าการใช้ถ่านหินสร้างภาระหนักอึ้งให้กับประชาชนและโลกใบนี้อย่างไร

Download document

Num. pages: 6