รายงานตลาดข้าวโลก - ข้อเท็จจริงและรายละเอียด

สิ่งพิมพ์ - กุมภาพันธ์ 6, 2550
ในปี 2549 มีเรื่องอื้อฉาวจากการปนเปื้อนสองเรื่องใหญ่เกิดขึ้น เมื่อแหล่งข้าวโลกปนเปื้อนข้าวจีเอ็มโอผิดกฏหมายจากสหรัฐอเมริกาและจีน

Download document

Num. pages: 3