สถานการณ์พืชจีเอ็มโอโลก: ผู้บริโภคและเกษตกรยัง “ไม่เอา” จีเอ็มโอ

สิ่งพิมพ์ - มกราคม 19, 2550
ปี 2549 – ปีแห่งการ “ไม่เอา” จีเอ็มโอของผู้บริโภค เกษตรกร และรัฐบาลทั่วโลก ภาพสวยงามที่ไอซ่า (ISAAA : International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Application ) พยายามแต่งแต้มเกี่ยวกับพืชจีเอ็มโอและผลประโยชน์ของพืชจีเอ็มโอที่มีต่อเกษตรกรและผู้บริโภคจะไม่เหลืออีกต่อไป เพราะยังคงมีการต่อต้านอย่างรุนแรงต่อเนื่อง ทั้งจากผู้บริโภค เกษตรกร รัฐบาลท้องถิ่น หรือแม้แต่อุตสาหกรรมอาหาร ปี 2549 เป็นอีกหนึ่งปีแห่งการ “ปฏิเสธ” พืชจีเอ็มโอและอาหารจีเอ็มโอ ดังจะเห็นจากตัวอย่างในรายงานฉบับนี้เกี่ยวกับข่าวร้ายจากอุตสาหกรรมนี้ในช่วงปีที่ผ่านมา

Download document

Num. pages: 3