ค่ายเยาวชนยุคพลังงานสะอาด ครั้งที่ 3

เรื่องราว - กรกฎาคม 17, 2551
กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาด จาก 10 โรงเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ "ลงมือทำลดการใช้พลังงานที่บ้านเรา" ได้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนยุคพลังงานสะอาดที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาด จาก 10 โรงเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ "ลงมือทำลดการใช้พลังงานที่บ้านเรา" ได้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนยุคพลังงานสะอาดที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

ในค่ายนี้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียน การคำนวณหาปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ กิจกรรมกลุ่มเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึงระดมสมองคิดแผนงานสานต่อกิจกรรมภายในชุมชนของตนเอง นอกจากนี้ยังได้ลงมือทำไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเอง เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจ และนำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำเองมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

ลงมือทำ

ร่วมเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยการออกเสียง และส่งต่อข่าวสารสิ่งแวดล้อม มีหลายสิ่งที่คุณทำได้ เพื่อปกป้องโลกอันบอบบางใบนี้ สมัครรับจดหมายข่าวสิ่งแวดล้อม เพื่อรับวิธีการง่ายๆ ที่คุณสามารถช่วยโลกใบนี้ได้

บริจาค

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระ ไม่รับเงินจากภาครัฐบาลและเอกชน ความเป็นอิสระทางการเงินนี้ทำให้เราสามารถกดดันทั้ง 2 ฝ่าย เรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนเช่นคุณ ที่ช่วยเราตามกำลังความสามารถ โปรดสนับสนุนเรา