สู่วิถีหยุดโลกร้อน

เรื่องราว - กรกฎาคม 7, 2550
กลุ่ม Solar Generation ร่วมกิจกรรม "สู่วิถีหยุดโลกร้อน" กับเครือข่าย ในวัน 7 กรกฎาคม 2550 ซึ่งเป็นวันที่ทั่วโลกจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน และช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ณ สวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ

กลุ่ม Solar Generation ร่วมกิจกรรม "สู่วิถีหยุดโลกร้อน" กับเครือข่าย อาทิ Green Net, Action Aid และ We Change เป็นต้น ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2550 ซึ่งเป็นวันที่ทั่วโลกจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน และช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ณ สวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายในงานมีตัวแทนจากกรีนพีซ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "สู่วิถีหยุดโลกร้อน" กับเพื่อนๆ ในเครือข่าย อาทิ Green Net, Action Aid และ We Change เป็นต้น จากนั้นมีกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ มีการแสดงดนตรีจากวงยิ้มละไม ละครหยุดโลกร้อน ให้น้องๆ ที่เข้าร่วมงานชม โดยกลุ่มโซลาร์เจนเนอเรชั่นได้แสดงภาพถ่ายผลกระทบจากภาวะโลกร้อน แนวทางการแก้ไข พร้อมแจกคู่มือกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ ให้กับผู้ที่สนใจภายในงานด้วย