รณรงค์ยุติภาวะโลกร้อน เพื่อบ้านเกิด

เรื่องราว - ธันวาคม 7, 2549
โซลาร์เจนเนอเรชั่นชาวเหนือจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เดินหน้ารณรงค์หยุดภาวะโลกร้อน ร่วมกับโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา และ ชาวอำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ซึ่งเป็นชุมชนบ้านเกิดของหนึ่งในสมาชิกโซลาร์เจนเนอเรชั่น โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2549

โซลาร์เจนเนอเรชั่นชาวเหนือจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย เดินหน้ารณรงค์หยุดภาวะโลกร้อน ร่วมกับโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา และ ชาวอำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ซึ่งเป็นชุมชนบ้านเกิดของหนึ่งในสมาชิกโซลาร์เจนเนอเรชั่น โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2549

โซลาร์เจนเนอเรชั่นชาวเหนือจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย เดินหน้ารณรงค์หยุดภาวะโลกร้อน ร่วมกับโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา และ ชาวอำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ซึ่งเป็นชุมชนบ้านเกิดของหนึ่งในสมาชิกโซลาร์เจนเนอเรชั่น โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2549

งานนี้เยาวชนโซลาร์เจนเนอเรชั่น จัดให้มีการเสวนาเรื่องผลกระทบและทางออกของภาวะโลกร้อนในชุมชน รณรงค์หยุดการเผาขยะ การขี่จักรยานมาโรงเรียน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ การแสดงภาพผลกระทบของภาวะโลกร้อน การเล่นเกมตอบคำถาม และ กิจกรรมซุ้มต่างๆ เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนและเยาวชนในชุมชนให้ตระหนักถึงเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อนมากขึ้น