เด็กและเยาวชนเพื่อป่า (Kids for Forests) เข้าค่ายที่เขาใหญ่

เรื่องราว - กุมภาพันธ์ 14, 2548

ฟังคำบรรยายเกี่ยวกับช้างที่ศูนย์วิจัยช้างป่าเขาใหญ่

อาหารเย็นในป่าเขาใหญ่

กลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อป่า (Kids for Forests) ขอร่วมรณรงค์ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่อไป