อบรมถ่ายภาพ

เรื่องราว - พฤษภาคม 8, 2552
กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาด เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านถ่ายภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพเยาวชนในเครือข่ายให้มีทักษะในการถ่ายภาพข่าว โดยเฉพาะงานรณรงค์ของกรีนพีซ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารข้อมูลข่าวด้านสิ่งแวดล้อมให้ขยายออกสู่สาธารณชนให้ดีขึ้น

กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาดกรีนพีซฝึกถ่ายภาพกิจกรรมรณรงค์ของกรีนพีซ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านถ่ายภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพเยาวชนในเครือข่ายให้มีทักษะในการถ่ายภาพข่าว

คุณวินัย ดิษฐจร ช่างภาพมืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์ถ่ายภาพด้านสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซ และภาพข่าวต่างๆ มาแล้วทั่วเอเชีย เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านถ่ายภาพ ที่จัดขึ้นสำหรับกลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาด เพื่อให้มีทักษะในการถ่ายภาพข่าว

กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาดกรีนพีซฝึกถ่ายภาพกิจกรรมรณรงค์ของกรีนพีซ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านถ่ายภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพเยาวชนในเครือข่ายให้มีทักษะในการถ่ายภาพข่าว

งานนี้ช่างภาพมืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์ถ่ายภาพด้านสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซ และภาพข่าวต่างๆ มาแล้วทั่วเอเชียอาคเนย์ อย่างคุณวินัย ดิษฐจร ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆ เยาวชนยุคพลังงานสะอาด อาสาสมัครกรีนพีซ และอาจารย์จากโรงเรียนในเครือข่ายกว่า 30 ท่าน ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ได้รับทั้งความรู้ด้านงานรณรงค์หัวข้อต่างๆ ของกรีนพีซ ผ่านการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายต่างๆ ได้เทคนิคการถ่ายภาพ อีกทั้งยังได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยการถ่ายภาพกิจกรรมของกรีนพีซด้วย