Solar Gen ราชวินิตบางแก้ว ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่องราว - มิถุนายน 28, 2550
กลุ่มเยาวชน Solar Generation จากโรงเรียนราชวินิต บางแก้ว ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเลือ-เนตรนารี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้พลังงานหมุนเวียน ณ ค่ายลูกเสือริมขอบฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2550

กลุ่มเยาวชน Solar Generation จากโรงเรียนราชวินิต บางแก้ว ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเลือ-เนตรนารี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้พลังงานหมุนเวียน ณ ค่ายลูกเสือริมขอบฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2550

กลุ่มเยาวชน Solar Generation จากโรงเรียนราชวินิต บางแก้ว ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเลือ-เนตรนารี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้พลังงานหมุนเวียน ณ ค่ายลูกเสือริมขอบฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2550

ในงานมีกิจกรรมสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากรถเคลื่อนที่ Solar Generation Mobile Unit โดยนำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาผลิตน้ำผลไม้ปั่นแจกจ่ายให้กับลูกเสือและเนตรนารีที่เข้าร่วมกิจกรรมในฐานสาธิตการใช้พลังงานหมุนเวียน พร้อมให้ลูกเสือและเนตรนารีที่เข้าฐานได้ร่วมเขียนวิธีช่วยหยุดโลกร้อนและทำเข็มกลัดทำมืออีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า