SG Container ณ ถนนคนเดิน และ กาดรวมโชค

เรื่องราว - กรกฎาคม 27, 2550
หลังรถ Solar Gen Container ได้ไปอวดโฉมที่ โรงเรียนเทคนิคเชียงใหม่เป็นเวลา 5 วัน ทางทีมงานและกลุ่มโซลาร์เจนที่เชียงใหม่ ก็ได้โอกาสจัดกิจกรรมโดยใช้รถคันนี้ ที่ถนนคนเดินและกาดรวมโชค

ทีมงานและกลุ่มโซลาร์เจนเนอเรชั่นที่เชียงใหม่ ได้โอกาสจัดกิจกรรมโดยใช้รถ Solar Generation Container ที่ถนนคนเดินและกาดรวมโชค

ทีมงานและกลุ่มโซลาร์เจนเนอเรชั่นที่เชียงใหม่ ได้โอกาสจัดกิจกรรมโดยใช้รถ Solar Generation Container ที่ถนนคนเดินและกาดรวมโชค

ในงานมีการแสดงภาพผลกระทบภาวะโลกร้อน และให้ผู้ที่สนใจร่วมสนุกกับการทำเข็มกลัดหยุดโลกร้อน พร้อมแจกคู่มือกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศให้กับคนที่ผ่านไปมา เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย ในงานนี้ มีผู้สนใจสอบถามข้อมูลและร่วมทำเข็มกลัด ประมาณ 2,000 คน